De flade tage får hældning og tagsten

På Fuglebakken i Esbjerg er 187 rækkehuse ved at gennemgå den helt store forvandling til moderne boliger, hvilket bl.a. omfatter helt nye tagkonstruktioner

På Fuglebakken i Esbjerg er 187 rækkehuse ved at gennemgå en stor renovering til moderne boliger. Det omfatter helt nye tagkonstruktioner, hvor de flade tagpaptage udskiftes med 20 graders hældningstage beklædt med sorte B&C Dobbelt-S tagsten med HP Tagdækning ApS som udførende.

De 187 boliger, som hører ind under Esbjerg Almennyttige Boligforening, blev opført i 1957. Der var oprindelig tale om midlertidige boliger, der maksimalt skulle stå i 60 år, men nu gennemgår boligerne en gennemgribende renovering, der samlet løber op i over 187 millioner kroner.
 Der er tale om en stærkt tiltrængt renovering. De fleste af boligerne er meget nedslidte, der er store problemer med skimmelsvamp, rådne vinduer og utætte tage. Renoveringen, der foregår i etaper, hvor beboerne genhuses, vil stå på i tre år frem til 2017, hvor projektet forventes afsluttet.

- Der er virkelig tale om den helt store omgang. Alt skrælles af, så blot de nøgne ydermure står tilbage, hvorefter en hær af håndværkere rykker ind for at ombygge rækkehusene til tidssvarende familieboliger, der på alle måder lever op til nutidens krav om indeklima, isolering, indretning og lavt energiforbrug, fortæller Hans Erik Sørensen, HP Tagdækning.

Foto: Fra venstre tagdækker Hans Erik Sørensen, HP Tagdækning ApS, i samtale med tømrersvend Nicolaj Gravesen, Tømrer og Snedkerfirmaet A/S Jensen & Jensen, samt rådgivende ingeniør Torben Bøgelund, Ingeniør’ne i Esbjerg.

 

Prøveboliger

Renoveringen er inddelt i etaper, der hver omfatter ca. 30 boliger og varer i 3 måneder. I den periode genhuses beboerne i en pavillonby, som er etableret i forbindelse med bebyggelsen på Fuglebakken.

Boligernes flade tage har gennem årene voldt mange problemer, hvilket gentagne reparationer og diverse udbedringer ikke har kunnet rette op på, så det var nødvendigt med en bedre og mere holdbar tagløsning. De involverede arkitekter og ingeniører foreslog meget hurtigt i projektets opstart at lave en helt ny tagkonstruktion i form af et saddeltag med en hældning på 20 grader, hvilket bygherren accepterede.

Før der blev taget fat på første etape blev to prøveboliger renoveret, så beboerne kunne få et indtryk af det færdige resultat og komme med kommentarer til ting, som de ønskede løst på en anden måde.

Valget af tagsten faldt på B&C Dobbelt-S i farven sort fra Monier og hver tredie uge oplægger Hans Erik Sørensen og hans folk 500-700 kvadratmeter tag på rækkehusene i Esbjerg, og sådan fortsætter det i 2016 og et godt stykke ind i 2017. Leveringen af tagsten foregår i samme tempo. Der skal sammenlagt oplægges 220.000 B&C betontagsten på de i alt 23.000 kvadratmeter tagflade.

Foto: En rækkehus med fladt tag og tagpap i færd med at blive renoveret – til en bolig med taghældning og sorte B&C Dobbelt-S tagsten fra Monier.