Intelligent videoovervågning i butikscentre

Videoovervågning med automatisk analyse varsler selv om hændelser, man skal holde øje med

Videoovervågning i shoppingcentre og butiksmiljøer er i dag en nødvendig foranstaltning. Pludselige hændelser skal gerne ‘fanges’ når de sker, såsom tyverier i butikker, trick tyverier ved hæveautomater, faldulykker osv.

I efterforskningssituationer drager myndigheder og politi stor nytte af videoovervågningen, der netop spiller en stor rolle i afklaring af hændelsesmønstre og opklaring af forbrydelser.

Netop en moderne IP-baseret videoinstallation er her en rigtig god vej at gå for et shoppingcenter eller en butik. Installation og netværk foretages på samme måde som den IP-infrastruktur, der allerede forefindes og eksisterende krydsfelter baner ofte vejen for en nem og hurtig installation, siger Salgschef hos Petersen-Bach A/S, Lars Vatne Nielsen.

Automatisk analyse

I shoppingcentre og store butikker løber antallet af installerede kameraer ofte op i flere hundrede og de mange kamerabilleder kan hurtigt blive en ‘jungle’ for brugeren. Det kan godt udfordre ‘overblikket’ og netop muligheden for at fange hændelser i det øjeblik de sker.

Det er derfor en stor hjælp for brugerne, hvis videosystemet via automatisk analyse informerer om de hændelser og situationer, der registreres af videokameraerne. Med analysesoftware direkte i overvågningskameraerne kan pludselige opståede hændelser, der afviger fra en normal situation, automatisk registreres og varsles til f.eks. en vagt, forklarer Lars Vatne Nielsen.

Analysesoftware kan enten konfigureres med regler for hvornår en unormal situation skal registreres og varsles til brugeren, eksempelvis hvis en bil kører i forkert retning i shoppingcentrets parkeringskælder eller hvis personer bevæger sig i et område, hvor de ikke har tilladelse.

Da shoppingcentre oftest er forholdsvis store i areal og ofte i flere etager vil en moderne videoovervågningsløsning, med mulighed for distribuering af visningsskærme med kameraudsnit samt betjening af videoovervågningen via en App installeret på Smart Phone og Tablet, være en stor fordel.

En ny ‘Talk Down’ funktion muliggør, at vagtpersonale med betjenings-app’en på en Smart Phone, via højttaler tilsluttet videoovervågningskameraet, kan informere personer om, at de opholder sig et sted de ikke bør være.

Petersen-Bach A/S har indsamlet viden om sikring og overvågning som installatør og software-integrator fra over 35 års virke, fremhæver Lars Vatne Nielsen.

Foto: Videoovervågning med automatisk analyse fra Petersen Bach A/S er bl.a. installeret i flere butikscentre i Danmark.