Kompleks teknologisk rådgivning

Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S er teknologirådgiver på Ny Retspsykiatri Sct. Hans og varetager den komplicerede rådgivning for brand, sikring, automatik og IT
Tekst: 
Fotograf: 

Ambitionen om en human og samtidig topsikret forvaring af beboerne på Ny Retspsykiatri Sct. Hans er blevet indfriet. Dels fordi det er lykkedes at løse en meget kompleks opgave med mange forskellige hensyn og dels fordi der var start af har været en god velvilje og en meget positiv samarbejdsproces.

– Det har været et spændende projekt at arbejde med, både under projektering, hvor der har været et godt samarbejde på teamet og specielt i udførelsesfasen, hvor bygherre har været meget smidig og god til at tage hånd om projektet, fremhæver Michael Søgaard Rasmussen, adm. direktør hos Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S (S&M).

Det helende perspektiv med højsikring som medspiller

Opgaven har været at skabe et byggeri der på den ene side tager hensyn til beboerne med en helende arkitektur, der kan skabe tryghed og samtidig har en meget høj grad af sikring, da beboerne kan være til fare for deres omgivelser grundet psykisk sygdom eller svære psykoser.

– Når man tænker på, at der er tale om en lukket retspsykiatri, så synes jeg det er lykkedes rigtigt godt at få det helende perspektiv kombineret med sikring ind i arkitekturen. Byggeriet og rummet giver ikke det indtryk, at man er spærret inde og samtidig har vi fået lavet en meget høj grad af sikring for såvel patienter som personaler, siger Henrik Sichlau, sikkerhedsrådgiver og specialist hos S&M.

Brand- og sikringsforholdene skal gå hånd-i-hånd på et sted som Sct. Hans. Alle skal kunne komme i sikkerhed – men patienterne skal stadig være i personalets varetægt, og der er ligeledes hensyn at tage i forhold til den indbyrdes patientkontakt og sikkerheden for personale og brandvæsenet.

– Vi har været i indgående dialog med beredskabet fra start af. Nogle hensyn er blandt andet løst ved, at brandvæsenet kan koble sig til bygningsafsnits dedikerede stigrør udenfor bygningen og pumpe slukningsvand ind til der, hvor det brænder. Det betyder, at der er indlagt tomme vandrør i hele bygningsanlægget, som der kan pumpes vand ind igennem. For at sikre at slukningsvandet ikke pumpes forkert ind i byggeriet, anviser en rød lampe det stigrør som brandvæsenet skal koble sig på. Det tror jeg er første gang i Danmark, at det er lavet, fortæller Henrik Sichlau.

Andre sikkerhedstiltag er bl.a. sporbare personalarmer til personalet og i forbindelse med adgang til byggeriet, er der etableret visitation check point – i stil med det vi alle kender fra når vi skal ud og flyve. Samtidig er byggeriet udført i høj grad af transparens/gennemsigtighed, hvilket betyder at personalet forholdsvis nemt kan orientere sig om hinanden.

Installationstungt byggeri giver mange fordele

S&M har også projekteret CTS-styring af bygningsanlægget. Det er udbudt som en traditionel løsning, hvor alle installationer er samlet i store centralt placerede CTS-tavler i teknikrum under hver sengeenhed – modsat decentralt placerede CTS-tavler, som oftest anvendes i store bygningsanlæg for at minimere omfanget af kabler.

– I en retspsykiatri er det nødvendigt at minimere servicen i patientområderne. Så ved CTS-centrale anlæg er styrken, at man kan servicere hele anlægget et sted fra. Det gør det naturligvis mere installationstungt, da der er flere kabler, der skal trækkes rundt i byggeriet. I forhold til decentrale anlæg, vil man måske skulle trække kabler fem-ti meter – her har vi været oppe på over 100 meter, forklarer senior CTS-specialist Troels Fogh Rasmussen fra S&M.

I alt er der installeret syv store CTS- anlæg samt IBI-controller til hver sengestue – 126 i alt. Det er muligt at styre temperaturen samt holde rumtemperaturen med en nøjagtighed på plus/minus en halv grad.

Samtidig er det også muligt at styre indeklimaet manuelt på hver enkelt sengestue – og der er et konstant stabilt klima på værelserne, uanset om der er 30 grader eller minus 20 udenfor.

Tilbage til ankomstbygningen, der er døgnbemandet, kan personalet fra en computerskærm betjene samt få alle meddelelser og alarmer fra alle anlæg i bygningen.

– Du kan se ALT. Det betyder, at lige meget hvor du er, kan du tilgå CTS-anlæggene udefra. Du skal ikke først hen til teknikrummene, pointerer Troels Fogh Rasmussen.

Der ansættes 45 sikkerheds- og servicemedarbejdere som fremover får ansvaret for sikkerheden på de 21.000 kvadratmeter.

Godt samspil med bygherre og brugerne

Vi har været rigtigt glade for samarbejdet med bygherre og brugerne - og jeg vil faktisk rigtigt gerne rose bygherre og brugerne for at være meget involveret og engageret i byggefasen, hvor alle har lænet sig ind i projektet med god energi, siger Michael Søgaard Rasmussen.