3D-modellering bag Byens Bro i Odense

Det er dyrt at fejle, og derfor er præcision og nøjagtighed nøgleordene for et vellykket byggeprojekt, fremhæver 3D Structural Design

Byens Bro i Odense strækker sig over ti jernbanespor, og broen forbinder to bydele der tidligere har været adskilt. Broen består af en kombineret gang- og cykelbro og broens klare og attraktive funktionalitet er kombineret med store oplevelsesmæssige og designmæssige kvaliteter, som fremhæves via blandt andet integreret kunst og belysning. Det buede tværsnit, giver desuden broen et let og dynamisk udtryk, og dermed bliver konstruktionen en ny og levedygtig attraktion for byens indbyggere.

Store krav til præcision

Byens Bro er opført i synlige stålelementer og hviler blandt andet på tre trappetårne, som fører ned til banegårdens perroner. I den ene ende af broen har man opført en 42 meter høj rustfri stålpylon, som er med til at give konstruktionen et visuelt løft. Det er den rådgivende ingeniørvirksomhed 3D Structural Design, der har leveret produktionsgrundlaget for broens stålelementer samt for trappetårne og pylon.

- Broen har en meget kompleks geometri, da den er bygget op af masser af buer og dobbeltkrumme sektioner, hvilket stiller store krav til præcision. Derfor har vi været behjælpelige med at visualisere og planlægge projektet. Dette for at få fokus på og endeligt afklaret de mange detaljer på et tidligt tidspunkt i projekteringen. fortæller administrerende direktør hos 3D Structural Design, Knud Nielsen.

3D-model til stålproducent

I og med, at broen har været kompliceret at realisere, er man gået til opgaven på en lidt anden måde en sædvanligt.

- Det foregår typisk sådan, at vi udarbejder produktionsgrundlag på baggrund af arkitektens flade tegninger. Men når geometrien er kompliceret, er det langt fra ideelt at målsætte et byggeri op mod en 2D-tegning. I forbindelse med opførslen af Byens Bro i Odense har arkitekten derfor som noget helt nyt leveret 3D-modelleringer, som vi så har arbejdet ud fra. Det har gjort det betydeligt lettere for os at definere alle punkter korrekt, siger Knud Nielsen.

Nyt er det også, at hele produktionsgrundlaget er sendt videre til stålproducenten i form af en 3D-model.

- Som regel arbejder fabrikken ud fra tegninger og forklaringer, som vi sætter ned på papir, men i dette projekt vurderede vi, at det var mest optimalt for fabrikken at producere på baggrund af 3D-koordinater. For i sidste ende er det vores opgave at sørge for, at geometrien bliver korrekt beskrevet og videreført til producenten, at vores udregninger bliver direkte anvendelige, og at alle elementer rent fysisk kan produceres, forklarer Knud Nielsen.

Dermed har 3D-modellerne fungeret som en fællesnævner hele vejen gennem projektet lige fra arkitektens indledende projekteringsfase over udarbejdelsen af produktionsgrundlaget til produktionen på fabrikken.

Et forarbejde der betaler sig

- Byens Bro i Odense er et skoleeksempel på et projekt, der skal fungere i alle instanser for, at det lykkes. Derfor har vi hele tiden været i tæt dialog dels med arkitekten dels med fabrikken, forklarer Knud Nielsen.

For netop at sikre, at alle faser spiller sammen, har samtlige stålsektioner desuden været prøvemonteret på fabrikken, inden de er blevet leveret til byggepladsen. Da hele stålkonstruktionen var på plads i Odense viste en kontrolopmåling således, at der var under ti millimeters unøjagtighed på længden af broen, hvilket er forsvindende lidt i et projekt af denne størrelse. Man har ligeledes præfabrikeret samtlige elementer, så de efterfølgende har været lige til at løfte på plads. For eksempel har man overfladebehandlet alle ståldele samt monteret rækværk på udvalgte sektioner fra fabrikkens side.

- I og med, at broen er anlagt henover en fuldt fungerende jernbane, har det været nødvendigt at arbejde i nattetimerne. Stålelementerne skulle derfor monteres inden for et ganske kort tidsrum, men det har været muligt takket være det store forarbejde, der er blevet gjort på fabrikken. Og dette forarbejde har ikke været muligt uden vore 3D-modeller, afslutter Knud Nielsen.

Foto: Byens Bro i Odense har en kompliceret geometri hvor det har været en fordel med et grundigt forarbejde i form af 3D-modellering for at sikre høj præcision – hvilket lykkedes.