Vertikale jordvarmeanlæg halverer varmeudgifter

Et banebrydende jordvarme-anlæg med lodrette boringer har halveret varmeudgifterne i 20 lejligheder hos Vestsjællands Almene Boligselskab, VAB’s afdeling 27 i Svinninge

Et banebrydende jordvarme-anlæg med lodrette boringer har halveret varmeudgifterne i 20 lejligheder hos Vestsjællands Almene Boligselskab, VAB’s afdeling 27 i Svinninge.

Fra elvarme til grøn energi
Foreningens lejligheder havde oprindelig elvarme, og da man ønskede en lavere varmeregning, faldt valget på en ny type jordvarmeanlæg. Det har den unikke egenskab, at energien hentes fra 10 vertikale jordsonder i 170 meter dybe boringer. Energien udnyttes af to 50 kW varmepumper i en nyetableret varmecentral.

Ved skiftet fra el har lejlighederne fået indlagt centralvarme med vandbårne radiatorer, der har lav fremløbstemperatur. Det har givet et mere behage-ligt indeklima og markante besparelser på varme og varmt brugsvand.

Henrik Skov fra VAB udtrykker tilfredshed med anlæggets driftssikkerhed:

- Ikke én eneste gang har der været udkald på dette anlæg. Det betyder meget for vores beboere, at de aldrig mangler varme. Og det er naturligvis dejligt, at prisen for denne varme samtidig er meget lav.”

Komfortabel og billig køling
De vertikale jordvarmeanlæg leverer ikke kun en mere komfortabel og billigere varme. Jordsonderne kan også med fordel bruges til passiv køling, der kun koster en brøkdel af traditionel, aktiv køling som fx aircondition.

Behovet for køling er steget markant i mange nyere byggerier i takt med Bygnings-reglementets skrappe krav til isolering. Kombinationen af store vinduer og god isolering indsamler effektivt solens energi, og det kan give problemer med komforten. Ved at bruge et vertikalt jordvarmeanlæg ’baglæns’, opnås den mest energi-rigtige køling, fordi den borttagne varme kan genvindes til varmt brugsvand.    

Boringer til vertikale jord-sonder betyder, at der nu kan etableres jordvarme stort set alle steder. F.eks. har op mod 80% af landets parcelhusejere ikke haft den mulighed, fordi vandrette jordslanger kræver et stort område af haven. – Nu kan man på et begrænset areal få lavet en boring og skifte til grøn energi, siger Carsten Cederqvist fra Weishaupt.