En tur gennem det grønne filter

På Hvidovre Hospital arbejdes der med flere bæredygtige initiativer - bl.a et solcelleanlæg på 6.000 kvm

For nylig kunne Hvidovre Hospital tage et nyt solcelleanlæg i brug. Det nye anlæg, som dækker størstedelen af taget på hospitalets store servicebygning, og er et af landets største, kommer til at producere godt 700.000 kWh om året og dække omtrent fire procent af hospitalets samlede elforbrug.

De nye solceller kommer dog ikke til at stå alene. Der er planer om flere solceller, både på det eksisterende hospital og på et planlagt nybyggeri. Og der bliver arbejdet med flere andre bæredygtige initiativer på hospitalet. Det skal ses i lyset af, at man tilbage i 2013 valgte at sætte fokus på bæredygtige initiativer, og hospitalet ansatte en miljø- og energi koordinator, der udelukkende blev ansat til at finde gevinster.

- Det har været alt fra stor til småt. F.eks. har maskinparken været igennem et grønt filter. Skulle der udskiftes en maskine i et storkøkken, blev der med det samme lagt en grøn vinkel ned over som f.eks. at bruge mindre vand osv., fortæller Hvidovre Hospitals projektdirektør, Finn Bloch. Det nye solcelleanlægge udspringer sig af, at det oprindelig tag var utæt og bestod af en masse ovenlys – et tag der skulle repareres, men altså endte med at blive en solcellepark i stedet. Et tiltag har også været at slippe med køkkenaffald. Køkkenaffaldet ryger i affaldskværne og den biomasse opbevares i en tank i kælderen, som jævnligt tømmes af en biogas-producent, som omformer biomassen til el-produktion, fjernvarme og gødning.

Energirenovering til 0 kroner

Det næste store for Hvidovre Hospital er en energirenovering, der gennemføres som et ESCO-projekt. Det vil sige, at et privat firma, i dette tilfælde Siemens, planlægger og gennemfører en række energioptimerende renoveringer i hospitalsbygningerne.

-Vi fik kommunens miljøpris sidste år, og det gav os endnu mere blod på tanden. Derfor lavede vi en målsætning, der hedder 5-10-15. Den sigter mod, at vi om fem år dækker 10 procent af vores energiforbrug med energi fra vedvarende kilder og samtidig har reduceret vores generelle energiforbrug med 15 procent. Og det kan vi bl.a. opnå med ESCO-projektet. Vi snakker f.eks. om en solcellepark mere på 3000 kvm, og så undersøger vi mulighederne for at få opsat en stribe mikro-vindmøller langs motorvejen, siger Finn Bloch og fortsætter:

Politikerne vil jo gerne reducere udledningen af CO2, men det er svært på hospitaler, så derfor har vi brug for en mere konkret plan. Vi er allerede på vej, og det ser ud som om, det kan lykkes, når vi om fem år har gennemført vores ESCO-projekt. Til den tid har vi reduceret 15 pct., af vores forbrug.

Lidt dybere

-Udover at reducere forbruge, forventer man altså også besparelser på energiområdet ved at gøre brug af vedvarende energikilder som solceller og vindmøller. Der er rigtigt mange penge i det. Et hospital som vores bruger alene i strøm 25 mio. kr. om året, og i alt 62 mio. kr. i energi om året. Naturligvis koster det at investere, men med et ESCO-projekt er det jo nærmest en gratis omgang. Vi er jo storforbrugere af energi og kan selv bruge al den energi, vi producerer. Vi skal altså ikke sælge tilbage til ‘nettet’, og så kan det virkelig betale sig, siger Finn Bloch.

Han er overbevist om, at når målet om fem år er noget, så vil der blive sat nye mål.

Det er svært at sige, hvor langt man kan gå. Et hospital ændrer sig jo også hele tiden. Der kommer typisk flere funktioner, flere sengepladser og flere medarbejdere. Nu skal vi lige måle på de her tiltag, vi gør. Men ofte er det jo kun fantasien, der sætter grænser. Der bliver jo også ved med at komme ny teknologi. Så jo vi kan godt komme længere, lyder det fra Finn Bloch.

 

Fakta

Solcelle-anlægget dækker ca. 6.000 kvadratmeter og består af 2.375 installerede paneler, som udgør i alt 3.800 kvadratmeter solceller med en beregnet ydelse på 705.000kWh per år.  Solcellerne og hospitalets øvrige grønne initiativer er en udmøntning af Region Hovedstadens ønske om miljørigtig drift og udvikling, et prioriteret område i regionens aktuelle strategi Fokus og Forenkling. Men også i hospitalets eget lokalområde er miljøtiltagene blevet bemærket. Anlægget var således en medvirkende årsag til, at hospitalet modtog Hvidovre Kommunes Miljøpris i 2014.

Fakta

ESCO-samarbejde. Typiske forbedringer i forbindelse med et ESCO-projekt vil være for eksempel bedre styring af ventilation, varme, køl, og vand, som vil give brugerne en oplevelse af bedre, hurtigere og mere præcis forsyning og nedsætte forbruget markant. ESCO-samarbejdet blev indledt omkring starten af februar. Selve ombygningsarbejderne startes efter sommeren 2015. De fleste projekter vil være afsluttet om cirka to år. Hvidovre Hospital og Siemens har aftalt en tilbagebetalingsperiode på 10 år. Den anslåede besparelse på energiforbruget er på omkring 12-15 pct. ​ESCO-udbuddet blev afgjort i starten af 2015 med Siemens udpeget som vinder ud af et felt på tre deltagende firmaer.