Højere materialepriser presser byggeriet

Byggeriets forventninger til fremtiden er gået lidt ned i april, hvilket ikke er overraskende set i lyset af stigende materiale priser. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik

Byggeriets forventninger til fremtiden er gået lidt ned i april, hvilket ikke er overraskende set i lyset af stigende materiale priser. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik her til morgen. Det er således krigen i Ukraine, forsyningsproblemer og stigende priser der er de afgørende parametre for udviklingen, skriver Jyske Realkredit.

-Netop de høje materiale priser for stor betydning for byggebranchen. Vi har allerede for længst passeret de såkaldte rammebeløb, der fastsætter hvad prisen for nybyggeri i det offentlige må være. Det betyder at den offentlige byggeri går i stå. Hermed kommer det også til at knibe gevaldigt med at bygge flere beboelsesejendomme i de store byer, hvilket kan få langsigtede strukturelle konsekvenser. Det at det offentlige byggeri af eksempelvis almene boliger bremser op kan også få betydning for det private byggeri. Godt nok frigør udviklingen på den korte bane ressourcer. Men på den lange bane kan det få den betydning at private byggerier ikke kan blive godkendt i lokalplanerne, som en konsekvens af at 25 pct. af nye bebyggelser skal være almene boliger, hedder det videre fra Jyske Realkredit.

I dagens tal ses udviklingen mest i forhold til forventninger til beskæftigelsen. Byggebranchen forventer således ikke, at beskæftigelsen vil stige fremadrettet. Det er efter en tid, hvor beskæftigelsen har været stigende. Forventningen om færre jobs i branchen kan dels skyldes mangel på kvalificeret arbejdskraft, dels at man oplever at flere byggerier stopper op.

Retter man blikket mod ordrebøgerne er disse også blevet tyndere i april. Det er igen ikke overraskende set i lyset af de stigende priser men også de stigende renter. De højere renter gør, at færre projekter er rentable at gennemføre. Vi må således forvente, at særligt byggebranchen vil gå en vanskeligere tid i møde.  

DI Byggeri har tidligere vurderet, at voldsom mangel på materialer risikerer at bremse aktiviteten i bygge- og anlægsbranchen, da mange virksomheder ikke kan igangsætte eller færdiggøre projekter. En ud af fem virksomheder mangler materialer, og det er i en historisk kontekst meget højt. Lignende mangel er sidst målt under højkonjunkturen i 2007. Bygge- og anlægsbranchen har under corona været en af de brancher, som har holdt et højt aktivitetsniveau og bidraget til, at dansk økonomi ikke faldt dybere. Branchen har dog i de seneste måneder stået med massive udfordringer. Ikke grundet mangel på efterspørgsel men derimod mangel på arbejdskraft og materialer. En ud af fem bygge- og anlægsvirksomheder mangler materialer, og det er i en historisk kontekst voldsomt.