Byggebeskæftigelsen flader ud et på højt niveau

Ifølge Danmarks Statistik var der i 2. kvartal i år 177.500 beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen, når der korrigeres for normale sæsonudsving

Ifølge Danmarks Statistik var der i 2. kvartal i år 177.500 beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det er en stigning på 1.200 beskæftigede i forhold til 1. kvartal, og det er den højeste byggebeskæftigelse siden 2008. Jobvæksten er dog i 2. kvartal mere moderat end i 1. kvartal, og Dansk Byggeri forventer, at byggebeskæftigelsen flader ud på et højt niveau i de kommende kvartaler.

 Med 177.500 beskæftigede befinder byggebeskæftigelsen - populært kaldet byggeriets ”kongetal” - sig nu på det højeste niveau i elleve år.

- Men vi står over for en mere flad udvikling, fordi ejerlejlighedsmarkedet har nået et mætningspunkt, og der lige nu er færre vej- og baneprojekter at regne på. Omvendt indebærer det rekordlave renteniveau, at der foreløbig i 2019 er konverteret lån for et rekordhøjt beløb omkring 150 mia. kr. Det giver mere friværdi, og det kaster derfor også flere private renoveringsopgaver af sig. I det hele taget udgør renoveringsmarkedet den vigtige rugbrødsbund under byggeaktiviteten - og det er da også reparations- og vedligeholdelsesområdet, der beskæftiger flest inden for byggeriet, senest 62.400 personer i 2. kvartal 2019, siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg.

Især fremgang hos tømrermestre

Ser man på de forskellige faggrupper, er det ifølge Danmarks Statistik især tømrermestre, der i løbet af det seneste år har oplevet jobfremgang på 3.400 beskæftigede – svarende til en imponerende jobvækst på 6,6 procent på et enkelt år. Også anlægsentreprenørerne har haft pæn jobvækst på 4,4 procent det seneste år.

- Selvom der formentlig er udsigt til en fladere udvikling i byggebeskæftigelsen i de kommende kvartaler, så vil der fortsat være udfordringer med at skaffe kvalificerede medarbejdere. Samtidig skal man dog huske på, at et fortsat presset arbejdsmarked betyder, at marginaliserede grupper som fx flygtninge og tidligere kontanthjælpsmodtagere kan få fodfæste på arbejdsmarkedet, siger Bo Sandberg.

Et vigtigt efterår for byggeriet på vej

Det kommende efterår bliver skelsættende for bygge- og anlægserhvervet, vurderer Dansk Byggeri.

- Dels skal den nye regering sætte kød og blod på en mere ambitiøs indsats for energirenovering af den eksisterende bygningsmasse. Og dels venter anlægsbranchen med længsel på en afklaring af en langsigtet investeringsplan for infrastruktur, forhåbentlig med bredt flertal bag, siger Bo Sandberg, Dansk Byggeri.