Dansk fællesstand på Nordbygg 2014

Dansk fællesstand på Nordbygg 2014 – 1.-4. april i Stockholm - 150 kvm med 12 - 14 virksomheder

Stor velvilje fra de svenske arrangører af Nordens mest betydende bygge- og anlægsmesse ” Nordbygg” i Stockholm, har nu givet mulighed for etablering af en dansk fællesstand på årets messe. Dette på trods af, at der længe har været meldt udsolgt. Der er stadig ledige stande på fællesstanden for danske virksomheder, skriver Center for Underleverandører(CFU) i en meddelelse.

CFU har i samarbejde med Den Danske Ambassade i Stockholm taget initiativet til en dansk fællesstand på 150 kvm med plads til danske12 - 14 virksomheder, samt et repræsentativt fællesområde.

På trods af det korte varsel vil vi i fællesskab med udstillerne bestræbe os på, at arrangerer en dansk fællesstand, som både gør det enkelt for udstillerne at deltage, og samtidig repræsenterer dansk bygge- og anlægsindustri på bedste måde, udtaler Knud Hareskov, partner i CFU.

- er er ingen tvivl om, at det svenske marked har potentiale til at blive det mest betydende eksportmarked for dansk bygge- og anlægseksport. Svensk byggeri og anlæg vil være præget af stabil vækst de kommende år. Aktiviteten i byggesektoren er primært centreret omkring Sveriges største byer som Malmø, Gøteborg og i særdelshed Stockholm. I Stockholm alene forventes der investeringer på op mod SEK 19 mia. mellem 2014 og 2018 i udbygning af undergrundsbanen, samt i min. 78.000 nye boliger. Herudover vil udviklingen af Nya Karolinska Sjukhuset på SEK 14 mia. medføre yderligere sygehusbyggeri på SEK 28 mia, siger  Knud Hareskov.

- Gennem de snart 12 år vi har arrangeret danske fællesstande i samarbejde med de danske lokale repræsentationer, senest på ”Bygg Reis Deg 2013” i Norge, har vi fået oparbejdet et godt og effektivt samarbejde med dannelse af netværk mellem udstillerne i højsædet. Det medvirker til synlighed og effektiv markedsføring af fællesstanden og god stemning og samarbejde under messedagene. Vores erfaring er, at en fællesstand ofte resulterer i længevarende eksportsamarbejde mellem nogle af udstillerne,  fortæller Knud Hareskov.