COWI vinder totalrådgivning på sygehus

Rådgivningsvirksomheden COWI A/S er netop blevet kåret som vinder af totalrådgivningen på fase 2 i forbindelse med om-og udbygning af Aabenraa Sygehus

Rådgivningsvirksomheden COWI A/S er netop blevet kåret som vinder af totalrådgivningen på fase 2 i forbindelse med om- og udbygning af Aabenraa Sygehus. Sammen med arkitekterne Friis & Moltke, RAVN Arkitektur samt Møller & Grønborg Arkitekter og Planlæggere A/S skal COWI sikre realiseringen af et moderne og fremtidssikret sygehus, hvor form og funktion går hånd i hånd.

Sengeafsnit med terrasser, der breder sig som en vifte ud imod et smukt naturområde og en rambla, der strækker sig som et sammenhængende strøg langs sygehusets sydlige facader og følger landskabets hældning. Det er nogle af de både patientfokuserede og æstetisk iøjnefaldende elementer, der indgår i vinderprojektbeskrivelsen og som således vil kendetegne sygehuset, når det står endeligt færdigt i 2020.

Byggeri og indretning skal matche aktiviteter

Den funktionelle målsætning i projektet har været at skabe en sammenhængende helhed, hvor nybyggeriet er optimalt integreret i det eksisterende byggeri, og hvor byggeri, indretning og logistik matcher de aktiviteter, der foregår på hospitalet – også i fremtiden. Til gavn for både patienter, personale og pårørende. Regionschef Svend Aage Christensen, COWI, fortæller:

- Det er altid en spændende udfordring at tilføje nye byggerier og funktioner til de eksisterende. Hele grundstrukturen er allerede lagt, hvilket sætter præmisserne for vores råderum. Derfor gælder det i høj grad om at tænke anderledes og kreativt, hvis vi skal skabe ét samlet sygehus, hvor både det nye og det gamle spiller optimalt sammen. Eksempelvis har vi placeret den nye femetagers sengebygning ovenpå en ny bygningsbase med intensivafdeling, laboratorier og et nyt patienttorv, der sammenføjes med det eksisterende hovedindgangsområde og patienttorv. Det nye patienttorv danner hermed det centrale omdrejningspunkt for sygehuset med klare, korte og tydelige adgangsveje til alle klinikker på sygehuset.

- Det moderne sygehus i dag er i stigende grad underlagt udviklingen af nye behandlingsformer, krav om behandlingsgaranti, økonomisk effektivitet, kortere indlæggelsestid mv. Kombineret med den hastige teknologiske udvikling betyder det, at behovene hele tiden ændrer sig. Derfor er det også afgørende, at vi ’bygger til fremtiden’ ved at udnytte fremtidens kommunikationsteknologier, det nyeste medicotekniske apparatur, intelligente robotter til gennemførelse af ubemandede varetransporter mm.”, fortsætter Svend Aage Christensen.

Arkitektur der heler

Ud over de funktionelle dimensioner har det været en klar målsætning at inkorporere ’helende’ elementer i arkitekturen. Palle Hurwitz, administrerende direktør og partner i arkitektfirmaet Friis & Moltke fortæller:

- Forskning har vist, at ophold i grønne omgivelser kan øge velværet og forebygge og lindre sygdomme, hvilket kan føre til kortere indlæggelsesperioder. Derfor har vi lagt stor vægt på at ’integrere’ byggeriet i det omkringliggende grønne landskab, bl.a. via terrasserne med udsigt over skoven, de rekreative grønne gårdhaver og altanerne på hver etage, som der er etableret lettilgængelige adgange til.    

Samtidig har vi søgt at skabe nogle meget rolige, trygge og æstetisk behagelige rammer for patienter og pårørende: Et let aflæseligt ’wayfinding-system’ og genkendelige elementer i bygningsstrukturen skal sikre overskueligheden og minimere behovet for den typiske, institutionelle skiltning. Kombineret med gode lysforhold, kunst, støjsvage rum, imødekommende materialer og sociale patientområder er ambitionen at skabe en følelse af hjemmelighed og livsglæde. Fase 2-arbejdet påbegyndes allerede inden jul.

Mere om fase 2

Fase 2 omfatter bl.a. opførelsen af behandlings- og sengeafsnit, ombygning til apotek og laboratorium samt ny intensivafdeling og laboratoriebygning. Herudover skal der ombygges til undervisning og læringsafsnit, specialambulatorier samt anlægsarbejder, f.eks. en helikopterlandingsplads.

I fase 2 er der planlagt om- og nybygning af ca. 34.000 m2. Det samlede budget er ca. 700 mio. kr.

 

Foto: Aabenraa Sygehus vil få sengeafsnit med terrasser, der breder sig som en vifte ud imod et smukt naturområde. Foto: Friis & Moltke