Rambøll vil halvere CO2-udledningen fra sine nybyggeri-projekter i 2030

Rambøll vurderer, at virksomheden i 2030 vil have reduceret CO2-udledningen fra sine nybyggeriprojekter verden over med 2,5 millioner ton om året i forhold til 2021

Rambøll går foran med at reducere byggeriets CO2-udledning: Vil halvere CO2-udledningen fra sine nybyggeri-projekter i 2030

Rambøll vurderer, at virksomheden i 2030 vil have reduceret CO2-udledningen fra sine nybyggeriprojekter verden over med 2,5 millioner ton om året i forhold til 2021. Det svarer til den samlede årlige CO2-udledning fra 400.000 danskere.

I Rambøll tager man opgaven med at flytte byggebranchen i en mere klimaorienteret retning alvorligt. Virksomhedens globale byggeriforretning, der omsætter for mere en 3,5 milliarder kroner, designer hvert år omkring 10 millioner kvadratmeter bygninger. Det svarer til at bygge en by på størrelse med Aalborg hvert år. Så virksomhedens indflydelse er stor, og forpligtelsen til og mulighederne for at gå foran og udbrede viden om bæredygtigt design endnu større. 

Som et led i Rambølls nye koncernstrategi, der går all in på bæredygtighed har Rambøll sat en ambition om at halvere CO2-udledningen fra sine nybyggerier i 2030. I 2030 er Rambølls mål 6 kilo CO2-ækvivalenter pr kvadratmeter nybyggeri årligt, hvilket er 10-20% mere ambitiøst end Bygningsreglementet i Danmark. Reduktionen skal komme fra den indlejrede CO2, dvs. fra de drivhusgasser, der frigives i byggematerialernes levetid lige fra udvinding af råmateriale, transport, produktion, opførelse og brug til nedtagning og bortskaffelse. Den indlejrede CO2 fra byggeri står i dag for 11 procent af den globale CO2-udledning, og udgør typisk 600 kg CO2 pr kvadratmeter igennem hele et byggeprojekts levetid. 

- Idag designes langt de fleste bygninger i EU som næsten nul-energi bygninger og den lille energi, der bruges til at drive bygningerne vil snart være CO2-neutral. Med andre ord vil fremtidens bygninger kun udlede minimale mængder CO2, når først de er bygget. Der er dog stadig enorme mængder emissioner fra produktionen af materialerne i forbindelse med bygningernes opførelse,” siger Peter Heymann Andersen, Koncerndirektør i Rambøll med ansvar for virksomhedens globale byggeriforretning, og fortsætter:

”Forskning viser, at i nybyggeri i Danmark udgør byggematerialerne alene 80 procent af klimapåvirkningerne over en 50-årig periode. Driftsenergien står for de sidste 20 procent. Der er derfor rigtig god grund til at fokusere på materialevalg før og byggeaktiviteter under opførelsen af et nyt byggeri, og vi har derfor sat en ambition om, at reducere CO2-udledningen fra materialerne i vores nybyggeriprojekter med 50 procent i 2030,” siger han.  

Fra 2022 er Rambøll derfor begyndt at beregne den indlejrede CO2 på alle nybyggeriprojekter globalt, der er større end 1000 kvadratmeter, selv når kunderne ikke beder om det. 

-Vi vurderer, at i 2030 vil de bygninger, vi designer have reduceret CO2-udledningen med 2,5 mio. ton om året i forhold til 2021. Det svarer til den årlige CO2-udledning fra 400.000 danskere, fortæller Peter Heymann Andersen.