Erhvervsfolk køber Sloth Møller A/S

Det rådgivende ingeniørfirma Sloth Møller A/S er blevet overtaget af en gruppe sønderjyske erhvervsfolk

Det rådgivende ingeniørfirma Sloth Møller A/S med afdelinger i Sønderborg, Odense, Aarhus og København er blevet overtaget af en gruppe sønderjyske erhvervsfolk.

Baggrunden for ændringer i ejerstrukturen er, at Sloth Møller blev påført et betydeligt tab, da en tæt samarbejdspartner i efteråret 2012 gik konkurs. Den lokale investorgruppe, der er blevet sammensat på initiativ af erhvervsmanden, Peter Hansen, Cormall Agro Holding, har købt alle aktiviteter i Sloth Møller A/S og sikrer dermed, at selskabet i nyt regi kan fortsætte under sit hidtidige navn. Kunderne og medarbejderne vil således ikke opleve nogen ændringer som følge af rekonstruktionen.

I forbindelse med de seneste måneders økonomiske sonderinger har 18 ud af Sloth Møllers 66 medarbejdere givet udtryk for, at de gerne vil investere i virksomheden. Den mulighed får de ansatte nu mulighed for at realisere, og dermed være med til yderligere styrke selskabets kapitalgrundlag.

-Vi er meget tilfredse med, at der er fundet en løsning på vores økonomiske udfordringer - både for vores medarbejdere og vores kunders skyld. Især fordi vi lige nu står i den positive situation, at vi vinder flere og flere opgaver, fordi vi har de rette kompetencer og løser opgaverne på et kvalitetsmæssig højt niveau, siger adm. direktør Jørgen Plauborg, der sammen med medarbejdere og den øvrige ledelse fortsætter i selskabet.

- At en gruppe investorer går ind og sikrer en velrenommeret lokal virksomheds fortsatte eksistens er ”når Sønderborg er bedst”. Vi støtter og hjælper hinanden, fordi vi mener, det er vigtigt at bevare ekspertisen og arbejdspladserne lokalt, siger Peter Hansen. Frem til det seneste kommunalvalg var Peter Hansen formand for Sloth Møller, men nedlagde sit hverv, da han blev valgt til formand for Sønderborg Kommunes Teknik- og Miljøudvalg.

Den lokale investorgruppe består udover Peter Hansen af direktør Ove Petersen, der bl.a. ejer Lotek, som forhandler brand-, rednings- og sikkerhedsudstyr, brødrene Hans Otto og Claus Ewers, der bl.a. driver virksomheden Sønderborg Korn, Jes Andersen, der er formand for Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter, Jytte Kaufmann og Egon Bruun, der står bag telekommunikationsvirksomheden Danimex samt Per Lachenmeier, der er adm. direktør i Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter.