Væksthus nomineret til ingeniørpris

Væksthuset i Botanisk Have i Aarhus er blevet nomineret til den internationale pris, Structural Awards

Som noget ganske usædvanligt har Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma med hovedkontor i Aarhus for fjerde år i træk fået et projekt nomineret til den internationale pris, Structural Awards, der også kaldes "konstruktionsingeniørernes Oscar”. Dette års nominerede projekt har stillet helt særlige krav.

Det er i dag mere reglen end undtagelsen at indeklima, miljø og beboernes velbefindende er blandt de væsentligste designkriterier, når bygninger opføres eller renoveres. Ingeniørerne hos Søren Jensen mødte dog særlige udfordringer i projektet bag renoveringen af væksthuset i Aarhus' Botanisk Have.

Ingeniør Frank Jensen, der er medindehaver og tredje generation i familiefirmaet, sam-menfatter projektet med ordene: – Det har været en meget spændende opgave, hvor vi i tæt samarbejde med arkitekterne har skullet levere en løsning med et ekstraordinært samspil mellem arkitektur, konstruktion, bygningens funktion og fokus på miljømæssige forhold som energieffektivitet og bæredygtighed.

At det er lykkedes at nå frem til en sådan løsning er Structural Awards-nomineringen et bevis på. Netop den bæredygtige tilgang til projektet i kombination med den avancerede designproces er blandt dommerkomiteens begrundelser for at nominere Søren Jensen. I en udtalelse fra dommerne hedder det:

"Dommerne er imponerede over den holistisk miljøbevidste løsning. De projekterende har med en kreativ designtilgang, understøttet af innovative modelberegninger baseret på praktisk ingeniørkundskab, skabt en energioptimeret konstruktion med elegance og enkelhed, der sætter en ny standard for sådanne bygningsværker".

Det gamle væksthus, der stammer fra 1969, bestod primært af 1-lagsglas, hvilket medførte et betragteligt varme- og energitab i de kolde måneder. Efter renoveringen skal det gamle væksthus genanvendes, men nu som besøgs- og uddannelsescenter. De tropiske planter flytter derimod ind i et helt nyt "Palmehus", hvor ingeniørerne hos Søren Jensen valgte en overfladen bestående af ETFE-folie (Ethylen-Tetraflourethylen).