Entreprenørfirma mangler kapital til drift

Omega Gruppen har lidt under konkurser blandt leverandører, forsinkede projekter og en voldgiftssag - kom ud af 2010 med et underskud på 8,3 mio. kr.

Entreprenørselskabet Omega Gruppen i Birkerød arbejder i øjeblikket hårdt for at få tilført lånekapital til at kunne sikre den fortsatte drift, fremgår det af det nyligt offentliggjorte regnskab for 09/10. Selskabets revisor fremhæver således, at det er en forudsætning for fortsat drift, at selskabets nuværende kreditfaciliteter kan udvides og opretholdes i takt med finansieringsbehovet.

Selskabet kom ud af regnskabsåret med et underskud på 8,3 mio. kr. mod et overskud året før på knap en mio. kr., og af ledelesesberetningen fremgår det, at selskabet har været negativt påvirket af konkurser blandt leverandører og den hårde vinter.

Vinteren betød således, at elementmontage standsede på de største og vigtigste byggesager. Lige inden jul gik Tinglev Elementfabrik A/S konkurs og samtidig gik Omega Gruppes elementmontør konkurs som følge heraf. Det betød, at selskabet ikke kunne producere i henhold til aftalte tidsplaner - efterfølgende kompensation herfor har betydet, at selskabet har lidt et betydeligt tab, fremgår det.

Dertil kommer en voldgiftssag omkring et specifikt byggeprojekt, der har belastet Omega gruppen med et tab på mere end 6 mio. kr.