MT Højgaard øger ordrebeholdning markant

MT Højgaard har ved indgangen til 2011 øget sin ordrebeholdning til 9,2 mia. kr. - 24 pct. højere end ved indgangen til 2010, men indtjeningsevnen falder

- Aktiviteterne på det danske marked for bygge- og anlægsopgaver er fortsat under pres i 2011. Vi forventer dog i MT Højgaard et højere aktivitetsniveau end i 2010, hedder det i MT Højgaards årsrapport for 2010.

Det ved de på forhånd, for ordrebeholdningen var ved indgangen til 2011 på 9,2 mia. kr., et niveau der er 24 pct. højere end et år tidligere. Udmeldingen lyder derfor også, at omsætningen for 2011 bliver på 9,5 mia. kr. mod 8,3 mia. kr. året før.

- Vi vil fortsat selektere kraftigt i udvælgelsen af nye opgaver og fokusere på lønsomheden i projekterne inden for rammerne af vores risikostyring, hedder det således i årsrapporten. Alligevel forventer selskabet ikke at kunne øge sin indtjeningsevne i 2011. Resultatgraden, udtrykt i før-skat indtjeningen sammenholdt med omsætningen blev i 2010 på 1,2, men vil ifølge selskabet falde til 1 pct. i 2011.

Selskabet kom ud af 2010 med et resultat på 100 mio. kr. før skat mod 307 mio. kr. året før. Nettoresultatet blev på 61 mio. kr. mod 223 mio. kr. året før. Med en forventet resultatgrad på en enkelt procent vil selskabet på grundlag en omsætning på 9,5 mia. kr. således komme ud af 2011 med en før-skat indtjening på omkring 95 mio. kr.

- Selv om resultatet for 2010 er mindre end sidste år og ligger under vores målsætning, vurderer vi det som acceptabelt i forhold til de gældende markedsvilkår, siger administrerende direktør Kristian May i en kommentar til regnskabet.