Aarsleff vil fortsætte arbejde på Nørreport

Efter Pihls konkurs vil Aarsleff videreføre alle arbejder og desuden forhandle genansættelse med de medarbejdere fra Pihl, som er beskæftiget på projektet

I forbindelse med E. Pihl & Søn A.S.s konkurs i går mandag den 26. august oplyser Per Aarsleff A/S følgende:

Pihl og Aarsleff udfører ombygning af Ny Nørreport i et konsortium, som hæfter solidarisk overfor Banedanmark. Konsortiet hæfter ligeledes overfor leverandører og underentreprenører.

Efter Pihls konkurs vil Aarsleff videreføre alle arbejder og desuden forhandle med de medarbejdere fra Pihl, som er beskæftiget på projektet med henblik på at overtage ansættelsesforholdet i en kortere eller længere periode.

Aarsleff vil således stå som garant for, at arbejdet så vidt muligt fortsætter uhindret, og overtager konsortiets forpligtelser overfor leverandører og underentreprenører.

Det kan i øvrigt oplyses, at Aarsleff har et tilgodehavende på cirka 30 millioner kroner hos Pihl. Tilgodehavendet stammer fra projekter, hvor Aarsleff har arbejdet som underentreprenør for Pihl. Konsekvenserne heraf vil være indregnet i Aarsleffs kvartalsrapport for de første ni måneder, som offentliggøres i morgen onsdag den 28. august