Energien bør styres i åbenhed

Bygningsautomation bør være baseret på åbne protokoller, kompatibelt med andre systemer på markedet, mener Clorius Controls A/S

Private virksomheder bør ikke anvende egne, lukkede systemer til overvågning og styring af varme, køling og ventilation
Bygningsautomationens teknologi og kommunikationsnetværk bør ikke være afhængig af private labels. I stedet skal automationen baseres på åbne protokoller, kompatibelt med andre systemer på markedet.

Det mener Clorius Controls A/S, den førende udbyder af systemer og udstyr til bygningsautomation.
- Sådan bør det være, fordi flere end systemudbyderen selv bør tilbydes muligheden for at byde ind med produkter, kompetencer og ydelser, der kan optimere bygningsautomationen, forklarer afdelingschef Henrik Lassesen, Clorius Controls A/S.

På den måde sikrer bygherren sig en fri og åben adgang til at ændre beslutninger undervejs, når han ikke er bundet til en enkelt leverandørs platform.
- Det er desværre for ofte tilfældet i dag; hvis man vil passere den spærring, som udbyderen har indbygget i automationsanlægget, kan det nok lade sig gøre, men det kan koste ublu afgifter, lyder Henrik Lassesens redegørelse.

- Sådan bør det ikke være. Vi er gerne, at vi sammen kan dele de fremskridt og tiltag, der sker på energiområdet over hele Danmark; hvis visionerne om et SmartGrid – et kommunalt, fælles intelligent system til distribution af energi – skal blive til virkelighed, er åbne protokoller en uomgængelig forudsætning, fordi netværket skal kunne kommunikere indbyrdes, siger Henrik Lassesen.

Om Clorius Controls A/S forklarer han, at dialogprocessen med kunden ofte vil være et længere forløb med en indledende screening af ejendommen for at konstatere potentialet for derefter at levere systemkomponenter, tilsyn og kontrol med den leverede løsning.
Går i dybden
- Vi er systemudviklere og vi er systemproducenter, men lader ellers byggeriets egne håndværkere om den praktiske installation, forklarer Henrik Lassesen, hvis samarbejde også retter sig mod byggeriets rådgivere sammen med hvilke, man i gensidig inspiration gennemfører opgaven. Kun implementeringen af de mere komplicerede CTS anlæg til digital styring, overvågning og kontrol af ventilation, køling og varme tager Clorius Control sig selv af – også i udførelsesfasen.

- Mens rådgiverne har det store overblik, går vi i dybden med de enkelte installationer og sørger f.eks. også for, at varmeanlæggets økoeffektivitet er i top, uddyber Henrik Lassesen og minder om, at Clorius Controls er en af de få specialister i energibesparelser herhjemme, der også garanterer for de afgivne besparelsesvurderinger. Det betyder, at Clorius Controls i samarbejde med en finansieringspartner stiller med den fornødne investeringskapital og, at tilbagebetalingen af finansieringens lånebeløb sker med den overskudslikviditet, der opstår gennem energibesparelserne. På den måde skal kunden ikke have egne penge ud af banken!

- Skulle vores vurderinger af besparelserne – under de givne forudsætninger – vise sig ikke at holde stik, så dækker vi det manglende beløb med en check. Pengene er garanteret; det gør det også nemt at finde finansieringen, tilføjer Henrik Lassesen.
 

Foto: Spidskompetencen hos Clorius Controls A/S angår styring og overvågning af varme, køling og ventilation.