Aarhus Midtby beskytter sig mod oversvømmelser

Byggeriet af det store sluse- og pumpeanlæg, der skal forbedre beskyttelsen af Aarhus Midtby mod oversvømmelser fra havet er netop påbegyndt

Et sluse- og pumpeanlæg er en del af byggeprojektet Urban Mediaspace Aarhus og kommer til at ligge ved mundingen af Aarhus Å lige ved Dokk1 og Hotel Atlantic.

Slusen vil under normale vandstande være åben. Ved forhøjet vand-stand kan sluseportene lukkes og forhindre vandet fra bugten i at løbe ind i åen og oversvømme midtbyen. Samtidig sørger indbyggede pumper for, at åens vand bliver pumpet ud, når udløbet er lukket af slusen, så åen ikke løber over sine bredder ned gennem byen.

Pumpeanlægget bliver ét af Danmarks allerstørste. Det har en kapacitet på 18 m3/s og kan dermed pumpe op til 18.000 liter vand i sekundet.

Tidsplan for byggeriet

Byggeriet af pumpeanlægget går i gang 2. januar 2013 og forventes at være færdigt i december 2013.

Derefter begynder etableringen af sluseanlægget, samtidig med at den sidste del af Aarhus Å frilægges. Dette arbejde foregår i perioden februar 2014 – december 2014. For at få plads til byggeriet af sluse- og pumpeanlægget bliver en del af Europaplads ned mod Mindet inddraget til byggepladsareal.

Med udsigt til klimaforandringer i form af voldsommere regnskyl og højere vandstande er der øget risiko for, at Aarhus midtby kan blive oversvømmet. Midtbyen ligger i en ådal og er derfor følsom over for forhøjet vand-stand i bugten og åen. I forbindelse med kraftigt højvande i 2006 var vandet i Aarhus Havn kun få cm fra at oversvømme den indre by.

Beskyttelsen af midtbyen mod oversvømmelser er del af Aarhus Kommunes samlede planer for klimatilpasning.
 

Fakta


Urban Mediaspace Aarhus omfatter opførelse af Dokk1, et automatisk parkeringsanlæg med 1000 pladser, nye havnepladser, klimasikring af midtbyen, frilægning af den sidste del af Aarhus Å samt omlægning af infrastrukturen i området.

Dokk1 bliver Aarhus’ nye hovedbibliotek og skal også indeholde en række andre funktioner blandt andet Borgerservice, multisal, børneteatersal, café og arealer til udleje.

Dokk1 og p-anlægget er efter planen klar til brug i slutningen af 2014, mens havnepladserne og resten af projektet står færdigt ved udgangen af 2015.

Parter i projektet:
• Aarhus Kommune er bygherre
• Realdania og Realdania Byg er partnere
• Rambøll Danmark er bygherrerådgiver
• schmidt hammer lassen architects er totalrådgiver
• Alectia A/S er underrådgiver
• Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue er underrådgiver
• NCC A/S er entreprenør og byggepladsleder
• Per Aarsleff A/S er entreprenør
• Lödige er leverandør af det automatiske p-anlæg
• COWI er byggeleder

Realdania og Realdania Byg bidrager med cirka 700 mio. kroner til projektet. Dette bidrag er en forudsætning for, at projektet kan realiseres. Bidraget består dels i en investering i et innovativt parkeringsanlæg med plads til 1.000 biler og dels i tilskud til udviklingen af et spændende og levende havnebyrum.