Rådgivere: nyt direktiv sætter retning for et grønnere byggeri i Europa

Tirsdag vedtog Europa-Parlamentet den længe ventede plan for, hvordan den europæiske byggebranche over de kommende år skal nedbringe deres klimaaftryk

Bygningsdirektivet, Energy Performance of Buildings Directive 2024, medfører blandt andet, at alle nyopførte bygninger skal være klimaneutrale fra 2030,  at fossil opvarmning skal være udfaset i europæiske bygninger senest i 2040, og at man i EU-landene skal renovere de 16 procent af bygninger, som ikke bliver brugt til beboelse, der har den dårligste ydeevne.

Hos Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, er man meget tilfredse med, at direktivet endelig er vedtaget. Det fortæller Adm. direktør i FRI, Henrik Garver:

- Det er en glædelig nyhed, at Europa-Parlamentet endelig er i mål med planerne. De har jo været længe undervejs. Nu skal vi dykke ned i alle detaljerne og se præcis, hvad de nye krav kommer til at betyde. Men det står allerede klart, at byggeriet i Europa bliver mere ambitiøst, når det gælder energieffektivitet og senere også LCA-krav. Og det er jo ubetinget positivt for klimaet. Dertil kommer, at danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder generelt står stærkt ift. at håndtere den type krav, der nu lægges op til med Bygningsdirektivet.

-I et politisk-proces perspektiv er det samtidig virkelig godt, at det lykkedes at lande aftalen i den indeværende Europa- Parlamentsperiode. Nu kan vi komme i gang med at arbejde mod det fælles mål med langt mere klimavenlige bygninger i Europa. Havde vi skulle vente til efter valget til Europa-Parlamentet senere på året – og en efterfølgende konstituering af det nye parlament, kunne vi have ventet længe – og klimaforandringerne venter ikke, skriver FRI.

Krav til renovering

Også EjendomDanmark hilser direktivet velkomment.

- Det er positivt, at der nu kommer øget klarhed over de krav, der kan forventes i fremtiden. Nu gælder det om at skabe både økonomiske incitamenter og praktiske forudsætninger for at føre det ud i virkeligheden. EjendomDanmark er klar til at bidrage med konkrete løsninger, siger Peter Stenholm, adm. direktør i EjendomDanmark. 

Målsætningen er, at medlemslandene skal hæve energieffektiviteten i deres bygningsmasse. Konkret lyder kravet, at medlemslande skal reducere det gennemsnitlige energiforbrug med 16 procent i beboelsesbygninger i 2030 og med mellem 20-22 procent i 2035. 

Solceller på bygninger

I forhold til ejendomme, der ikke rummer beboelse, er kravet at medlemsstaterne inden 2030 skal renovere de 16 procent dårligste bygninger og i 2033 skal 26 procent af dem være renoveret. Ligeledes skal der, hvor det er teknisk og økonomisk muligt, gradvist installeres solceller på både offentlige bygninger, og bygninger der ikke rummer beboelse. Fra 2030 skal der installeres solceller på alle nye beboelsesejendomme.  

-I EjendomDanmark ser vi frem til at bidrage konstruktivt til implementeringen, som også skal tage afsæt i virksomhedernes praktiske og økonomiske virkelighed. Vi ser frem til at indgå et godt samarbejde med ministerierne og resten af branchen, afslutter Peter Stenholm.