Ejendomsudvikler vil reducere sine drivhusgasser

For at leve op til klima-målsætning vil Nordstern reducere drivhusgasser med 42 % inden 2030 sammenlignet virksomhedens udledning i 2021

Der skal nye tiltag til, hvis entreprenører som Nordstern skal reducere udledningen af drivhusgasser. De har derfor valgt at styrke deres arbejde med bæredygtighed ved at forpligte sig til et videnskabsmål, der skal være med til at begrænse den globale opvarmning til under 1,5 °C frem mod 2050. Et arbejde som forhåbentlig kan være med til at sætte nye standarder for branchen, skriver virksomheden i en meddelelse.

I Danmark står byggebranchen for 30% af den årlige udledning af drivhusgasser. Produktion af materialer, byggeprocesser og drift af bygninger bidrager væsentligt til denne udledning. Nordstern ønsker som entreprenørvirksomhed at gøre en forskel og søger derfor hele tiden efter nye metoder til at mindske disse udslip af drivhusgasser gennem hele værdikæden.

Videnskabsmål skal styrke indsatsen

De igangværende indsatser suppleres nu med et godkendt videnskabsmål af Science Based Targets. Målsætninger som skal bidrage til at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C over det førindustrielle niveau, jf. Parisaftalen.

”Vores branche har et stort ansvar i at holde den globale opvarmning under 1,5 °C inden 2050. Det kræver derfor også at aktører som Nordstern har en ambitiøs tilgang til bæredygtighed via et strategisk og målbevidst arbejde med vores påvirkning af klimaet helt ned i detaljen på det enkelte projekt”, siger Torben Modvig, Group CEO i Nordstern.

For at leve op til målsætningen har Nordstern forpligtet sig til at reducere drivhusgasser i scope 1 og 2 med 42% inden 2030 sammenlignet virksomhedens udledning i 2021. Nordstern vil herudover måle og reducere scope 3 udledningen, så scope 1, 2 og 3 samlet set reducerer virksomhedens udledning med 90% inden 2050 i forhold til Nordsterns udledning i 2021.

Ved at arbejde med hele værdikæden i projekterne, håber Nordstern at projekterne fremover ikke blot vil opfylde nutidens standarder, men også aktivt bidrage til at definere dem for fremtiden.

Fokus på bæredygtighed

Nordsterns og bygherres fokus på bæredygtighed afspejles i projekter som for eksempel Svanemølleholm, som opføres i Nordhavn, København. Dette kontordomicil skal både DGNB Platin-certificeres og følge EU-taksonomien.

Svanemølleholm er blot ét af flere projekter som Nordstern opfører, der ikke blot opnår DGNB-certificering i Platin eller Guld, men også opfylder EU-taksonomiens minimumskrav om miljø- og socialt ansvar.

”Et godt samarbejde med rådgivere og bygherre er et af de vigtigste værktøjer ved projekter som Svanemølleholm. Vi støtter hinanden i processen og får truffet ambitiøse valg, der minimerer byggeriets negative miljøpåvirkning,” siger Torben Modvig, Group CEO i Nordstern.

For at gøre en aktiv indsats har Nordstern siden 2023 sat mål for at 100% af alle kontor- og boligbyggerier skal certificeres efter gældende standarder som DGNB eller Svanemærket. Dette suppleres med en målsætning om at 70 til 100% af Nordsterns omsætning skal efterleve EU-taksonomien i 2030.

Nordstern er en af Danmarks førende ejendomsudviklere og totalentreprenør, ejet af ActivumSG og skabt ved sammenlægningen af CASA og KPC.

 

Fakta

Science Based Targets (SBTi) er en klimaorganisation, der gør det muligt for virksomheder og finansielle institutioner verden over, at spille deres rolle i bekæmpelsen af klimakrisen. Kilde: https://sciencebasedtargets.org/  

EU-taksonomi er et regelsæt, der angiver hvad der kan betegnes som miljømæssigt bæredygtigt på tværs af EU.

Scope 1 omfatter Nordsterns direkte udledninger som er benzin- og dieselforbrug i firmabiler samt olie anvendt på byggepladserne.

Scope 2 omfatter indirekte udledninger baseret på købt energi som for Nordsterns vedkommende omfatter el- og fjernvarmeforbrug på kontorer og byggepladser samt elforbrug i firmabiler.

Scope 3 omfatter alle Nordsterns yderligere udledninger, som fx udledningerne fra de bygninger de opfører inkl. bygningernes drift de næste 50 år, udledninger forbundet med anvendelse af rådgivere og konsulenter, udledninger fra medarbejderkørsel ud over firmabiler, udledninger fra Nordsterns affaldsproduktion mv.

Svanemølleholm er et nyt kontordomicil på mere end 14.000 kvadratmeter, der opføres for Industriens Pension A/S i Nordhavn. Projektet DGNB Platin-certificeres og følger EU-taksonomien. Projektet forventes færdigt i september 2026.