Klima

Rådgivere: nyt direktiv sætter retning for et grønnere byggeri i Europa

Tirsdag vedtog Europa-Parlamentet den længe ventede plan for, hvordan den europæiske byggebranche over de kommende år skal nedbringe deres klimaaftryk

Pensionsselskab og entreprenør vil have mindre CO2 i byggematerialer

Pensionsselskabet PKA og entreprenørvirksomheden A. Enggaard vil via deres fælles ejendomsselskab PKAE Ejendom fremme udviklingen af CO2-reducerede byggemateriale

Klimasikrings-projekt til Rømø afleveret

Efter flere års arbejde med at klimasikre Juvre dige på Rømø er projektet nu blevet afleveret

Klimakravene vil forandre byggebranchen markant

Allerede fra næste år kommer klimakravene til at mærkes i byggebranchen, når livscyklusanalyser bliver en del af bygningsreglementet.

Helhedsorienteret indsats skal klimasikre bygninger

Ny resultatkontrakt skal sætte fokus på en klimaomstilling af byggebranchen

Klimaforandringer kalder på ændrede byggeskikke

En opgørelse fra Danske Regioner viser at ca. 468.000 bygninger til en værdi af 205 milliarder er i fare ved ekstreme vejrhændelser i Danmark

Klimaindsatsen skal drives af data

Aalborg Portland ansætter specialist i livscyklusanalyse, der skal dokumentere effekten af de mange tiltag til gavn for både Aalborg Portland og resten af byggesektoren

3D-modellering af gigantisk globe

Til konceptudviklingen af Climate Planet i Aarhus har 3D-modelleringen været afgørende for udførelse af beregninger og produktionsgrundlag for bl.a. stål

Grønne løsninger vil drive byggeri

Bæredygtigt byggeri og innovative byggematerialer bliver et stadig vigtigere forretningsområde for den danske byggebranche, mener ni ud af ti fagfolk

Start på stort natur- og klimatilpasningsprojekt ved Gladsaxe Stadion

Nu igangsættes sidste etape af et af Danmarks største klimatilpasningsprojekter der på samme tid skaber nye lege- og bevægelsesmuligheder og reducerer risiko for oversvømmelse

Aarhus Midtby beskytter sig mod oversvømmelser

Byggeriet af det store sluse- og pumpeanlæg, der skal forbedre beskyttelsen af Aarhus Midtby mod oversvømmelser fra havet er netop påbegyndt

Boligejere tøver med klimasikring

Fire ud af fem boligejer har endnu ikke sikret boligen mod ekstremt vejr, viser undersøgelse

Nyt klimahus bliver innovativ læreplads

Fremtidens vvs’ere og elektrikere har nu direkte adgang til at afprøve og teste de teknologier, der skal gøre danske boliger og byggerier energirigtige

53. UFEMAT

53. internationale UFEMAT-konference med fokus på klima, energi og miljø, og på hvordan producenter og leverandører af byggematerialer kan gøre en forskel på dette område.

Kontorhus med Green Lease og elbiler

NCC Property Development sætter nye standarder for sit kontorhus-koncept, når kommende lejere i Teglholmen Company House kan booke elbiler som en del af husets fællesfaciliteter

Forslag om klimalån

Byggefagforeningerne foreslår statsgaranterede klimalån for at kickstarte byggeriet, hvorimod Dansk Byggeri hellere vil have staten til at etablere en støtteordning, der ligner den gamle byfornyelseslov dog med fokus på klimarenovering.