Blågårds Plads blev mere tilgængelig

Ejendommen Blågårds Plads 8-10 i København fik øget tilgængeligheden med en elevator, der erstattede bitrappen og gav adgang til tagterrasse

Ejendommen Blågårds Plads 8-10 på Nørrebro i København blev sidste år moderniseret. Ønsket om at etablere elevatorer for at forbedre tilgængeligheden til ogfra boligerne var kombineret med ønsket om etablering af en fælles tagterrasse for begge ejendomme, og som udgør øverste stop for begge elevatorer. Elevatoradgangen til tagterrassen gør det attraktivt for alle beboerne at få elevator – også de, som bor nederst i ejendommen.

Ejendommen er opført i 1906 og består af to opgange i 6 etager (stueetage – 5. sal) med 2 boliger på hver etage. I nr. 10 er der dog erhverv i stueetagen. Til elevatorløsningen begge opgange er der valgt en løsning, hvor elevatoren har erstattet bitrappen, og hvor der derved skabes omtrent niveaufri adgang til boligerne fra gårdsiden (og via portgennemgang fra gadesiden).

I nr. 10 er der valgt en løsning, hvor facaden ud for elevatoren er fjernet og erstattet med stål- og glasfacade, hvorved der opnås dels lysindfald i elevatorskakten, dels mulighed for lidt større elevatorstol end der ellers ville være plads til.

Begge elevatorer har 7 stop, med nederste stop i terræn og øverste stop ved tagterrassen. Bitrappereposerne er i begge tilfælde bevaret.
I begge tilfælde er kælderniveauet under elevatorerne anvendt som grube, mens tophøjder er skabt via glasinddækkede ståltårne.
I begge tilfælde er anvendt tovhydrauliske elevatorer, hvor maskinrummet er placeret i hhv. stueetage (i nr. 8) og i kælder (i nr. 10). Elevatorernes indvendige mål er hhv. 90 x 100 cm (i nr. 8) og 100 x 125 cm (i nr. 10).

Da ikke alle bygningsreglementets krav kunne opfyldes, blev der søgt om og opnået dispensation i forhold til tophøjden, idet kommunen krævede, at skaktene ikke blev højere end tagryggen, samt i forhold til reduceret lofthøjde i maskinrummet i nr. 10.

De eksisterende bitrappetrappereposer er som nævnt ovenfor bibeholdt og har defineret adgangsforholdene omkring elevatoren på etagerne.

BYGGEFAKTA
Bygherre: A/B Blågårds Plads 8-10
Arkitekt: Rønby studio ApS
Ingeniør: NIRAS A/S, Edvard Troelsgaard A/S
Elevatorleverandør: Omega Elevator A/S

Foto: Elevatoren har erstattet bitrappen og der er skabt niveaufri adgang til boligerne fra gårdsiden.