Elementer er hurtigst

Byggerier med betonelementer giver færre overskridelser af tidsfristerne viser undersøgelse fra Byggeriets Evaluerings Center

Byggerier med betonelementer giver færre overskridelser af tidsfristerne viser undersøgelse fra Byggeriets Evaluerings Center
Byggeriets Evaluerings Center har siden 2004 indsamlet oplysninger til beregning af nøgletal for byggeriets virksomheder. Nu har man opgjort entreprenørernes overholdelse af tidsfrister i forhold til bygningens horisontale og vertikale konstruktionsmaterialer. I begge tilfælde vinder betonelementer på markant færre overskredne dage.

Da centret har taget højde for entreprenørens eventuelle tidsfristforlængelser kan forsinkelsen altså ikke skyldes vejrlig eller andre påvirkninger, hvor AB92 giver entreprenøren ret til forlængelse. Men hvad er det så, der giver denne markante forskel. Danmarks tre største entreprenørvirksomheder er blevet bedt om at give deres vurdering.

- Årsagen kan være, at der som oftest er en god og konstruktiv dialog med elementleverandører for fastlæggelse af detaljer, geometri og kraftforløb mv. tidligt i projekteringsfasen, da projektering og produktion af elementer kræver en vis tidsperiode, mener projektleder Tom Pedersen fra Hoffmann A/S.

Projekt klar 12 uger før

Hos MT Højgaard A/S er kategorichef Palle Qvist også klar til at give sin vurdering.

- Baseret på mange års erfaringer har elementbranchen været god til at fastholde kravet om færdigt projekt ca. 12 uger før levering af første element. Det giver producenten tid til at kvalitetssikre projektmaterialet og rykke for manglende oplysninger. Herved sikres grundlaget for elementprojektering og rettidig produktion og levering, siger Palle Qvist.

Rådgiver, leverandør og entreprenør udfører på et tidligt tidspunkt en intensiv projektgranskning, lyder forklaringen fra projektleder Thomas G. Jensen fra E. Pihl & Søn A/S:
- Leverandøren bliver ret hurtig meget specifik, idet der skal udarbejdes produktionstegninger til udførelse af elementerne. I Pihl sætter vi tidligt i processen tilstrækkelige ressourcer af til denne opgave og er en aktiv deltager i gennemgang af elementtegninger. Afhængig af entrepriseform, er der også i denne fase mulighed for, at entreprenøren kan komme med alternative løsninger, således at projektet er bygbart, set med montageentreprenørens øjne, siger Thomas G. Jensen.

www.byggeevaluering.dk
 

Foto:Undersøgelsens resultat vist som graf.