Minielevatorer til eksisterende ejendomme

Den eksisterende boligmasse kan moderniseres og renoveres med minielevatorer

Øget tilgængelighed i det eksisterende byggeri eller ved renovering med mindre elevatorer – det er specialet hos danske Hydro-Con i Gilleleje.

- Når man arbejder med at levere elevatorer til eksisterende bygninger, så er det ofte de samme parametre som der arbejdes ud fra igen og igen. Det skyldes den traditionelle byggestil, som man tidligere og stadig benytter ved boligbyggeri i Danmark. Vi har været til stede på markedet gennem 25 år og har undervejs naturligt nok opsamlet en masse erfaringer og såkaldt know-how som benyttes i den videre udvikling af nye produkter. Blandt andet udviklingen og fremstillingen af minielevatorer til den eksisterende boligmasse, fortæller Frants Oldenburg, direktør i Hydro-Con A/S.

Til trange steder

For elevatorer til den eksisterende boligmasse gælder ifølge Frants Oldenburg som oftest følgende parametre: elevatorens udvendige skaktmål skal være så små som muligt for at kunne indbygges på selv de trangeste forhold og derved undgå unødige bygningsarbejder. Elevatorens indvendige mål skal være så store som muligt. For at give mest plads i kabinen til personerne der benytter elevatoren. Elevatorens overhøjde skal være så lav som muligt, så man undgår at bygge en knast ud på taget for at få plads til toppen af elevatorskakten. Desuden skal elevatorens nedre dele optimeres med mindste indbygningsmål for at undgå unødvendige bygningsarbejder med at grave en dyb elevatorgrube. Endelig skal elevatoren på trods af ovenstående krav til udformning, være økonomisk overkommelig i anskaffelse.

Skrappe energikrav

- Disse parametre er i store træk det grundlag som Hydro-Con benytter i forbindelse med udviklingen af minielevatorer til eksisterende boligmasse. Men udover behovet for den fysiske optimering af elevatorens udformning, så bliver der også arbejdet med at tilgodese de aller nyeste krav fra myndighedernes side. Vi ved at der inden for de nærmeste år vil blive stillet store krav til elevatorers energiforbrug, og dette forventede krav tager vi meget seriøst. Derfor vil fremtidige produkter blive udviklet med henblik på at overholde de skrappeste krav for energiniveau A, ligesom ingen minielevator forlader vor fabrik uden at den er typegodkendt i forhold til Europæiske normer, understreger Frants Oldenburg.

Hydro-Con´s minielevatorer kan indbygges i hovedtrappens durchsicht, hvor der er helt ned til 1 meters frirum i midten af trappen. Minielevatorerne kan også monteres i bitrapperum, som erstatning for køkkentrappen.

- Her kan forholdene være så trange at traditionelle tovbårne elevatorer på ingen måde ville kunne indbygges. I ejendomme hvor der ingen indvendige indbygningsmuligheder er, kan virksomheden også levere en udvendig monteret elevator i sin egen selvbærende skakt, hvor der er taget højde for, at elevatoren virker selv om det sner og fryser – og også når man benytter sand eller saltning i nærheden af elevatordørene. Konceptet for minielevatorerne er endda så gennemarbejdet at der også kan leveres standardiserede gangbroer eller reposer fra elevatortårnet og ind til bygningen, siger Frants Oldenburg.

Foto:Hydro-Con kan også levere en udvendig monteret elevator i sin egen selvbærende skakt.