Urbanisering kræver strømlinet transport

I 2030 vil 60 procent af jordens befolkning bo i byerne – og det vil stille store krav til at få transporteret indbyggerne rundt i bygninger og trafikanlæg

Retorisk spørgsmål: kan det virkelig lade sig gøre at tømme en bygning med 75.000 mennesker i løbet af 30 minutter. Ja, det kan lade sig gøre ved at benytte den rette teknologi inden for elevator-systemer. Sådan som det er sket på det 120 etager høje Makkah Clock Royal Tower hotel i Mekka, Saudi Arabien.
Og det bliver ikke ved med at være en særsyn. For i fremtiden vil meget høje kontor-og boligkomplekser skyde i vejret – for at få plads til flere mennesker i byerne.

Global udfordring

- Urbaniseringen er en global megatrend. Befolkningerne søger mod byerne, der vil vokse sig stadig større. I 2030 forventes godt 60 af jordens befolkning, eller 5 mia. mennesker, leve i byer. Det er samtidig en udfordring – for det øger behovet for at kunne flytte mange mennesker sikkert rundt fra et sted til et andet – hvad enten det er til og fra de i fremtiden stadig højere og større bygninger eller til og fra store trafikknudepunkter som lufthavne, togstationer, metroer osv , siger Matti Alahuhta, chef for KONE-koncernen, der er blandt verdens største producenter af elevatorer og rulletrapper.

Og det er denne udvikling som den finske producent af elevatorer og rullende trapper, KONE, forbereder sig til – teknologisk og kommercielt.
- Urbaniseringen vil i de kommende år være den største drivkraft for de løsninger som KONE kan levere, for der vil uden tvivl komme en øget efterspørgsel efter teknologi og metoder hvormed man hurtigt og smidigt kan flytte personer. Det kræver fokus på teknologisk udvikling som også vil kunne indfri de fremtidige krav til tre andre hovedtendenser, nemlig den aldrende befolkning med øget behov for tilgængelighed, siger Matti Alahuhta.

Øget tilgængelighed

Udover urbaniseringen er den aldrende befolkningen en anden stor demografisk megatrend. I år 2000 udgjorde aldersgrupper over 60 år 18 procent af den samlede befolkning – i 2050 vurderer OECD gennem en demografisk fremskrivning, at denne andel vil udgøre hele 31 procent – alene andelen af 85-årige vil i 2050 udgøre godt fem procent af den samlede befolkning, hvilket er mere end en tredobling i forhold til år 2000, hvor andelen var på knap 1,5 procent. Det vil øge kravet til tilgængelighed og der er allerede tendenser til nationale lovgivninger der påbyder alt nybyggeri at sikre fuld tilgængelighed for handicappede og gangsbesværede – og hermed også øget adgang til elevatorer af enhver art.

- Sikkerhed spiller også en rolle – der er allerede en del nationale og internationale regler og standarder under udvikling der indebærer øgede sikkerhedskrav til såvel elevatorer som rullende fortove og trapper, især på de europæiske markeder. Endelig er der miljø-spektet som også vil spille en større rolle i fremtiden. Bygninger forbruger ca. 40 procent af al energi. Elevatorer og rullende trapper forbruger mellem to og ti procent af energien i den enkelte bygning – der er således også her mulighed for at denne del af industrien kan være en medspiller når det gælder om at opfylde miljø-og klimamål, anfører Matti Alahuhta.

Foto: Udfordringen med at flytte stadig større menneskemasser rundt i bygninger og trafikknudepunkter kan løses med ny teknologi inden for elevatorer og rullende fortove/trapper.