Tilgængelig teknologi

Elevatorvirksomheden SJEC Danmark leverer bl.a. løsning til Danske Handicaporganisationers kommende domicil, DH-huset

Det tidligere LiftTech med rådgivning og projektering til alle byggeprojekter inden for elevatorer, rulletrapper, rullefortove og lifte er rykket videre efter at være blevet en del af SJEC Corporation – som konsekvens heraf skiftede virksomheden i 2010 navn til SJEC Danmark.

- Med mange års erfaring fra elevatorbranchen kan vi tilbyde bygherrer, rådgivere og entreprenører sparring og rådgivning i alle faser. Vi anbefaler, at vi allerede er med, når projektet ligger på tegnebrættet, da valget af f.eks. elevatorer kan have mange konsekvenser, som f.eks. forventet driftscyklus set i forhold til brugere, produktstyrke, og kvalitet, samt uigennemskuelige tilstødende entreprise grænseflader, skaktens udformning og størrelse, siger Claus Thorsen, direktør for SJEC Danmark og tilføjer:
- Hver leverandør af elevatorer har som udgangspunkt sine egne pladskrav i skakten. Udfordringen for rådgiver er derfor ikke at låse sig fast på skaktstørrelse fra en enkelt leverandør, men holde muligheden åben for alle udbydere, således at entreprenør og bygherre frit kan vælge de mest fordelagtige produkter i henhold til både pris og drift, anfører Claus Thorsen.

Indfrier alle krav

SJEC Corporation er en forholdsvis ny spiller på markedet for elevatorer, rulletrapper og rullefortove. Virksomheden blev etableret i 1992 i Suzhou, Kina og rummer i dag fabrikker på mere end 115.000 kvm, der indfrier alle krav om kvalitet og standarder. Virksomheden er således certificeret efter ISO9001, ISO14000 samt OHSAS18001 og SA8000 udstedt af DNV, ligesom virksomheden efterlever kravene fra EUs direktiver og DIN EN115/EN81. SJEC Danmark er ligeledes ISO certificeret af TÜV nord.
- SJEC er kendt for deres kvalitets produkter og eksporterer til 70 lande og trods den høje tekniske kvalitet er løsningerne meget konkurrencedygtige. Desuden bliver der satset en del på udvikling for at skabe miljøvenlige og energieffektive løsninger, fremhæver Claus Thorsen.

Som eksempel henviser Claus Thorsen bl.a. til DH-huset i Taastrup, der er hovedbygning for flere handicap-organisationer.
- Her har bygherren lagt vægt på, at bygningen skal være den mest tilgængelige kontorbygning i sammenligning med alle andre. Her har vi efter forespørgsel af rådgiver bl.a. udviklet et automatisk evakuering program i tilfælde af brand, siger Claus Thorsen.

Med eller uden maskinrum

SJEC Danmark har derudover bl.a. leveret elevatorer til det nye plejehjem i Ørestaden, Odense Zoo, Privat Hospitalet Valdemar i Ringsted og boligbyggeriet Grøndahlsparken.
SJEC leverer såvel maskinrumsløse elevatorer, som elevatorer med maskinrum: I lavere bebyggelse hvor hastigheden er begrænset, anvendes primært maskinrumsløse mens der til højere bebyggelser anvendes højhastigheds elevatorer med maskinrum. Denne type kan ifølge Sjec Danmark med fordel også benyttes på eksempelvis hospitaler og andet hvor man ikke ønsker teknikken på etagerne i forhold til patenter.


Foto:Til det kommende DH-huset har SJEC Danmark bl.a. leveret et automatisk evakueringsprogram i tilfælde af brand.