TUN Byg atter i klimaets tegn

Tre danske virksomheder bliver belønnet for deres særlige indsats på klimaområdet, når de på TUN Byg 2012 får overrakt henholdsvis Byggeriets Klima-, Energi- og Miljøpris
Tekst: 

Byggeriets Klima-, Energi- og Miljø­pris blev uddelt første gang på TUN Byg 2010, hvor tre virksomheder modtog priserne som en anerkendelse af deres miljømæssige initiativer og en bekræftelse af, at de havde truffet de rigtige valg i deres investeringer på klimaområdet. Grundet prisernes betydning for modtagerne og messens fortsatte fokus på klima har Trælasthandlerunionen – TUN valgt endnu engang at belønne frontløberne på området.

Priserne uddeles således til udstillere, der kan dokumentere energieffektivitet og CO2-reduktion i fremstillingen eller anvendelsen af deres byggematerialer, og nomineringskomiteen har nomineret 13 produkter og løsninger til de tre priser. Modtagerne offentliggøres på messens åbningsdag, 13. marts.

De nominerede virksomheder er udvalgt af en nomineringskomité bestående af repræsentanter fra Klima- og Energiministeriet, Dansk Byggeri, Håndværksrådet, Bygherreforeningen, Akademisk Arkitektforening, Danske Arkitektvirksomheder, Konstruktørforeningen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører – FRI, Dansk Indeklima Mærkning, PEFC, Statens Byggeforskningsinstitut – SBI, DI Byggematerialer samt Trælasthandlerunionen – TUN.

Elly Kjems Hove

Elly Kjems Hove, branche­direktør hos DI Bygge­materialer.

Grøn belønning

- Vi har modtaget en masse interessante bidrag, som vidner om, at både store og små virksomheder gør en indsats for at differentiere sig på klimaområdet. Byggebranchen oplever et fortsat pres fra bankerne og gennem udenlandsk konkurrence. Ved at uddele klimapriserne belønner byggeriet den ekstra indsats, som nogle af messens udstillere har gjort ved at inddrage bæredygtighed i deres vækststrategi, siger Elly Kjems Hove, komitémedlem og branchedirektør hos DI Byggematerialer.

Den nye regerings fokus på grønne initiativer og mulige tilskud til energirigtige bygnings-renoveringer kan være med til at få hjulene i bygge- og anlægsbranchen til at køre hurtigere. Det vil både være et skridt på vejen i forhold til at håndtere klimaproblemerne og samtidig løfte væksten og øge beskæftigelsen i byggeriet.

- Byggeriet befinder sig i en krise, som har vist sig mere langvarig, end vi kunne have håbet på. Derfor er der brug for at stimulere økonomien – og renovering i boligsektoren og planlagte offentlige investeringer er såkaldte kloge investeringer. Især klima- og energiforbedringer hører til de initiativer, som ikke bare styrker væksten i Danmark, de bidrager også til at give os en konkurrencefordel fremover. Og der er kolossale potentialer i bl.a. bedre isolering, ventilation, varmeventilering og vedvarende energi i den eksisterende boligmasse, så både CO2-reduktion og indeklimaet tilgodeses, siger Lars Storr-Hansen, komitémedlem og adm. direktør for Dansk Byggeri.

Palle Thomsen

Palle Thomsen, direktør for Trælast­handler­unionen - TUN.

Egnet til profilering

For vinderne af Byggeriets Klima-, Energi- og Miljøpris på TUN BYG 2010 har priserne været såvel en bekræftelse af medarbejdernes arbejdsindsats som en gevinst i virksomhedernes eksterne kommunikation.

- De tre prismodtagere på TUN Byg 2010 oplevede anerkendelsen som et skulderklap, der bekræftede, at de havde ramt rigtigt ved at udvikle sig på klimaområdet. Vinderne kunne desuden bruge priserne i formidlingen af deres klimafokus og således i kommunikationen med kunder, leverandører og slutbrugerne af deres produkter. Ved at uddele priserne igen håber vi at kunne hjælpe endnu flere virksomheder på vej i en grøn retning, siger Palle Thomsen, komitémedlem og adm. direktør for Trælasthandlerunionen – TUN, der arrangerer TUN Byg.

TUN Byg 2012 foregår 13.-16. marts i Fredericia Messecenter/MESSE C. Messen er åben alle dage kl. 10-17. Fagfolk har fri adgang mod registrering (private ingen adgang).

www.tunbyg.dk