Tun Byg nær fuldt booket

Over 200 leverandører og producenter i byggebranchen har allerede sikret sig en stand på Tun Byg-messen, og dermed er 95 procent af standpladserne booket

Godt et halvt år før åbningen kan Skandinaviens vigtigste byggevaremesse Tun Byg melde næsten udsolgt. Messen slår dørene op for fagfolk 13. til 16. marts 2012 i Fredericia Messe-center/Messe C, og 95 procent af standpladserne er allerede booket. Over 200 leverandører og producenter i byggebranchen har således allerede sikret sig en stand på messen.

Det tegner til, at messen kan blive en lige så stor succes som i 2010, hvor knap 28.000 håndværkere, entreprenører, rådgivere og andre fagfolk i byggeindustrien gæstede messen.

Foretrukne mødested for fagfolk i byggebranchen

- Med flere ansættelser og færre lukninger ser det lysere ud for byggebranchen, hvilket det høje salg af stande også tyder på. Konceptet for Tun Byg er at tage de emner op, som berører ansatte i byggeriet, og den store tilslutning blandt udstillerne vidner om, at det er den rigtige beslutning at fokusere på klima, energi og miljø, siger Palle Thomsen fra Trælasthandlerunionen – Tun, der arrangerer messen.

Messen afholdes hvert andet år og bliver i 2012 afviklet for 15. gang. Medlemmerne af Tun, der tæller forhandlere af byggematerialer til hovedparten af de danske bolig- og erhvervsbyggerier, er glade for, at messen gennem årene har opnået en solid placering i branchen.

Se eventkalender: Tun Byg 2012

- Det er den vigtigste landsdækkende byggerimesse, hvor alle i byggebranchen mødes, og i kriseårene har det især været relevant at sparre med hinanden og at rette fokus på nye udviklingsmuligheder. Bunden i konjunkturerne ser ud til at være nået, og vi bevæger os, om end meget langsomt, fremad herfra. Den spæde fremgang er dog meget påvirkelig over for en række faktorer, hvor især usikkerheden på aktiemarkedet har stor betydning, siger Lars Storr-Hansen, adm. direktør, Dansk Byggeri.

Præmiering af bedste klimainitiativer

For at bakke op om innovative frontløbere lancerede Tun i 2010 tre klimapriser, som blev uddelt til udstillere på Tun Byg 2010, der kunne dokumentere energieffektivitet og CO2-reduktion i fremstillingen eller anvendelsen af deres byggematerialer. Bag de tre priser, Byggeriets Klimapris, Byggeriets Energipris og Byggeriets Miljøpris, stod en nomineringskomité bestående af de vigtigste organisationer i byggeriet, herunder Klima- og Energiministeriet, Dansk Byggeri, Foreningen af Rådgivende Ingeniører (F.R.I), Akademisk Arkitektforening og Danske Ark, der i samråd udvalgte vinderne blandt udstillerne.

Da klima, energi og miljø fortsat er højaktuelle emner, hvor byggeriet spiller en betydende rolle, har TUN valgt at uddele priserne igen på Tun Byg 2012. En del udstillere har allerede indsendt deres bidrag til priserne, og andre kan endnu nå det inden deadline 12. oktober 2011.