Forøget vækst i Hovedstadsområdet

Et idékatalog med 80 konkrete tiltag til at skabe vækst i hovedstadsregionen er resultatet af et nærstudie af Københavns vækst- og erhvervspolitik

Oslo og Stockholm har højere vækst end København. Forklaringen er ifølge OECD for lidt samarbejde mellem region, kommuner og andre myndigheder, men også lav produktivitet og for høje skatter.

Det blev gjort klart for medlemmerne af Dansk Byggeris regionsbestyrelser i Hovedstaden og Nordsjælland på Årsmødet, der satte fokus på mulighederne for vækst i området. Og ordene kom fra adm. direktør for PensionDanmark, Torben Möger Pedersen, på vegne af Copenhagen Business Task Force - et organ, som overborgmester Frank Jensen har bedt om at nærstudere Københavns vækst- og erhvervspolitik, og som er mundet ud i et idékatalog med 80 konkrete tiltag.

- 50 af vores forslag er med i Københavns Kommunes budget for 2012. Det drejer sig blandt andet om lavere dækningsafgift og etablering af én enkelt adgang for virksomheder til kommunen – efter den model vi allerede kender fra Borgerservice, fortalte Torben Möger Pedersen på Årsmødet.

Kraftig vækst i Hillerød

En af de helt store investeringer i regionen er et nyt Hospital i Nordsjælland, som vil medføre etableringen af et nyt CO2-neutralt bolig- og erhvervsområde i Hillerød i tilknytning til hospitalet. Budgettet er på 3,8 milliarder kroner, hospitalet bliver på 136.000 kvm og det vil blive bygget i perioden 2017-20. 

Det redegjorde Hillerøds borgmester Kirsten Jensen for og kunne fortælle, at det nye hospital vil betyde store investeringer i den lokale infrastruktur, herunder S-togsnettet og udbygning af vejene til Helsinge og Frederiksværk og forlængelse af Farummotorvejen helt til Hillerød.

- Mange af disse projekter er oplagte OPP-projekter, hvor kommuner, region, stat og private investorer kan arbejde videre sammen, sagde Kirsten Jensen.  

Lyngby-Taarbæk som Vidensby 2020

Også i Lyngby-Taarbæk er der store visioner for kommunens fremtid med fokus på infrastruktur.

- Vi arbejder ud fra en vision, som vi har kaldt Vidensby 2020. Vi vil være Nordeuropas førende videns- og universitetsby, og det indebærer at Danmarks Tekniske Universitet skal udbygges, fortalte borgmester Søren R. Rasmussen, som også venter sig meget af den kommende letbane gennem bymidten og videre sydpå gennem 10 kommuner.

Stig på højhastighedstoget

Professor Christian Wichmann Matthiesen slog fast, at det er et stort problem, at vi er koblet af det europæiske højhastighedsnet. Han var medlem af Infrastrukturkommissionen og fortaler for at udbygge jernbaner og motorveje.

- Danmark er en hvid plet på et landkort, hvor højhastighedstogene breder sig. Men det er helt afgørende at være med, hvis Hovedstadsregionen og København skal gøre sig gældende i konkurrencen med Berlin, Hamborg og andre større byer i området, sagde Christian Wichmann Matthiesen og slog samtidig fast, at den planlagte betalingsring omkring København udelukkende kan betragtes som en skat på hovedstadsområdet.