Hydrogeologisk model til vandplanlægning

Hydrogeologiske modeller, der omfatter en hel kommune, er et vigtigt redskab for vandplanlægning, fornyelse af vandindvindingstilladelser og revidering af de statslige vandplaner

Når 40 vandværker i Frederikssund inden for de næste par år skal have fornyet deres tilladelser til at indvinde vand, sker det med hjælp fra en ny type hydrogeologisk model, der dækker hele kommunen.

Den computerbaserede model, som det rågivende ingeniørfirma Niras har opstillet i en række kommuner, kan simulere vandets strømning i grundvandsmagasinerne og den videre bevægelse til vandløb og vådområder.

Ifølge Anders Korsgaard, hydrogeolog i Niras, vil den hydrogeologiske model hjælpe kommunerne til mere optimalt at udføre den nye rolle som myndighed inden for vandplanlægning og tilladelser til vandindvinding.

 - Modellen giver et overblik over grundvandsressourcen og de påvirkninger, en ændret indvinding kan have på bl.a. vandspejl, vandløbsafstrømning og vådområder. Hermed er kommunen bedre i stand til blandt andet at udarbejde indsatsplaner, en strategi for grundvandsindvinding, foretage naturgenopretning og forureningsundersøgelser, siger Anders Korsgaard.

Tæt samarbejde mellem kommune og forsyning

Frederikssund Forsyning har indgået en treårig aftale med Frederikssund Kommune om at bruge den hydrogeologiske model.

 - Udover den generelle planlægning af vandforsyningen vil vi bl.a. bruge den hydrogeologiske model til at afgøre, om vi har vand nok til en ny by, Vinge. Vi skal også have kortlagt, om vores vandoverskud er så stort, at det kan indgå som nødforsyningsressource i samarbejde med andre forsyningsselskaber, ligesom vi skal finde ud af, hvordan vi kan placere et par nye boringer i forbindelse med en gammel forurening, siger Arne Kirt Hansen, direktør i Frederikssund Forsyning A/S.