Lavenergihus med stålvægge

Med et patenteret princip opfører ThermoLogica bygninger udelukkende i stål som alternativ til traditionelt byggeri
Tekst: 

Et helt tæt hus bygget op omkring stålplader, der både er bærende konstruktion og samtidig klimaskærm med det mål at reducere varmetab. Det er ideen bag firmaet Thermo­Logica, som sidste år afleverede ældrecentret HEP-Huset i Egedal Kommune, der lever op til Lavenergiklasse 1-kravene med en beregnet energiramme på 14,6 kWh pr. kvm pr. år, hvilket er mindre end de 22 kWh pr. kvm pr. år krævet for et lavenergibyggeri.

Varme opmagasineres

Lavenergihus med stålvægge

En fundamentsrende udgraves og dernæst udlægges stabilgrus. Derefter hejses stålplader med en påsvejst tværplade i bunden ned i renden. (Fotos: Arkitektfirmaet C.F. Møller).

Princippet hos ThermoLogica er, at man anvender stålplader i tykkelser fra 13 til 22 mm og op til 12 meters længde afhængigt af, hvor mange etager i et byggeri, der er tale om. Ved byggerier med utildækkede stålplader kan benyttes cortenstål, der giver den kendte gyldne farve. Stålpladerne fungerer både som klimaskærm og som bærende elementer.

- En stålplade nedgravet i jorden og isoleret på den indvendige side vil om dagen og især om sommeren lede luftens varme ned i jorden. Om natten og om vinteren ledes varmen op fra jorden. Jorden virker som et depot, således at ydervæggens yderside bliver 5 til 10 °C varmere end luftens temperatur. Varmetabet er yderligere minimeret ved en god isoleringstykkelse og uden, at ydervæggen bliver bredere end traditionelle bygninger. Princippet er patenteret og har i dag været benyttet til privatboliger, treetages bygninger og institutions­byggeri, forklarer, Niels E.A. Bryanne, ThermoLogica.

Konstruktionen udføres uden anvendelse af beton til fundamentet. Først udgraves en fundamentsrende og dernæst udlægges stabilgrus. Derefter hejses stålplader med en påsvejset tværplade i bunden ned i renden. Mellemrummene mellem stålpladerne tætnes over terræn med et elastisk materiale og under terræn med en bitumenstrimmel, og derefter kan tagkonstruktionen monteres, så klimaskærmen er tæt, før den indvendige dampspærre, isolering, aptering og eventuel udvendig beklædning monteres.

Mere boligareal

- Brugen af det tynde stål gør, at man får tyndere vægge og dermed større indvendigt boligareal end i huse med mure af beton eller tegl – og det er ikke uvæsentligt,  efterhånden som lavenergikrav øger kravene til isoleringstykkelsen og dermed gør husmure på over 40 cm til standard. Den ydre stålkasse og den indre boks, der udgør indersiden af ydervæggen har så lidt kontakt som overhovedet muligt. Huset fremstår som en termoboks uden kuldebro  mellem 'fundament' og ydervægt og med absolut minimale kuldebroer omkring vindues- og dørrammer og er dermed et sundt og miljøkorrekt alternativ til traditionelt byggeri. Dertil kommer, at vi med dette byggeprincip rent økonomisk kan konkurrere med traditionelt byggeri, fordi opførelsen bl.a. er mere simpel og opførelsesperioden kortere, fremhæver Niels E.A. Bryanne.

Af fordele ved at anvende stål til klimaskærm fremhæver Niels E.A. Bryanne desuden, at ThermoLogicas ydervægge kan kombineres med alle øvrige energibesparende installationer, og at energiforbruget til produktion af vægge er reduceret i forhold til traditionelle ydervægge.

Byggefakta

Projektnavn: HEP-Huset
Beliggenhed: Egedal Kommune
Areal: 462 kvm aktivitetscenter i et plan
Bygherre: Harald og Edith Pedersens fond/Peter ”Sandal” Petersens fond
Omfang af stålplader: ca. 35 ton
Arkitekt: C.F.Møller
Entreprenør: ThermoLogica
Opførelsesår: 2010