Niras i stærkt indtjeningscomeback

Niras Gruppen A/S kom ud af 2010 med et overskud på 14,7 mio. kr. mod et underskud på 30 mio. kr. året før

Den rådgivende ingeniør-koncern Niras Gruppen A/S med hjemsted i Allerød har fået et stærkt come-back på indtjeningen som i regnskabsåret blev et før-skat resultat på 25,4 mio. kr. mod et underskud på 37,5 mio. kr. året før, mens nettoresultatet blev på 14,7 mio. kr. mod 30 mio. kr. i 2009.

Indtjeningen er fremkommet på basis af en rekordstor omsætning, hvor bruttohonoraret i 2010 udgjorde 1 mia. kr. mod 947 mio. kr. året før. Virksomhedends ledelse anser udviklingen i såvel omsætning som indtjening for tilfredsstillende, men forholder sig ikke direkte til forventningerne for 2011.

Ledelsen forklarer dog, at forbedringen i indtjeningen kommer fra flere forretningsenheder, såvel i Danmark som i udlandet og at der er etableret nye samarbejder gennem selskabets internationale aktiviteter - og forventningen til 2011 er, at disse aktiviteter vil blive yderligere udbygget.