Ingeniørfirma med høj indtjening

Finansgevinster er med til at holde indtjeningen på et højt niveau hos ISC Rådgivende Ingeniører A/S

ISC Rådgivende Ingeniører A/S kom ud af 2010 med en lavere aktivitet i forhold til året før, men udviser alligevel en imponerende indtjeningsevne.

Virksomhedens bruttoresultat for 2010 blev på 126,7 mio. kr. mod 131,1 mio. kr. året før, mens årets resultat blev på 28,2 mio. kr. mod 41,9 mio. kr. året før.

Indtjeningen er dog sammensat af to elementer: dels driften, dels finansielle resultater. Resultatet af selve driften blev på 19,5 mio. kr., næsten uændret i forhold til året før, hvor resultatet blev på 19,6 mio. kr.

Dertil kommer de finansielle indtægter, der i 2010 blev på 17,7 mio. kr. mod 28 mio. kr. året før – gevinster på virksomhedens beholdning af værdipapirer, der ved udgangen af 2010 havde en værdi på 57 mio. kr. Tilsammen gav det et før-skat resultat på 36,8 mio. kr. mod 47,6 mio. kr. året før.

Den lavere aktivitet for 2010 afspejler sig også i antallet af ansatte, der ved udgangen af året var reduceret til 185 mod 192 året før.

Virksomheden beskæftiger sig især med aktiviteter inden for bl.a. lufthavne, energi, kraftværker, offshore og havnebygning og forventer en højere omsætning for 2011, især gennem øget aktivitet inden for energi og anlæg.