Krisen preller af på idræt og fritid

Lokale- og Anlægsfonden har i 2010 været involveret i et rekordstort antal projekter inden for idræt, kultur og fritid

Krisen, som har lammet store dele af byggebranchen, ser i 2010 ud til at være gået lettere hen over idræts- og fritidssektoren. Det indikerer en ny rekord i Lokale- og Anlægsfonden, der aldrig tidligere har været involveret i så mange indviede byggerier inden for idræt, kultur og fritid som i sidste år.

Den nye rekord lyder på indvielser af 25 større projekter med samlet etableringsudgift på ca. 800 mio. kr. Byggerierne er spredt over hele landet og varierer i størrelse, økonomi og brugergrupper, men har alle til fælles, at der er tale om høj kvalitet i arkitektur og funktionalitet.

Med i rekorden er også 146 mindre klubhuse og andre væresteder støttet via Lokale- og Anlægsfondens særlige Klublokale- og Værestedspulje. De 146 mindre projekter har en samlet etableringsudgift på ca. 70 mio. kr.

I alt er der i 2010 indviet 15 procent flere projekter med støtte fra Lokale- og Anlægsfonden end tidligere set. De mange indviede projekter er det højeste antal siden Fonden blev etableret i 1994.

Torben Frølich, direktør i Lokale- og Anlægsfonden, siger om de mange indvielser:

- Rekorden i indvielser viser, at projekterne indeholder en idérigdom og kvalitet i arkitektur, funktionalitet og aktiviteter, som har gjort det muligt at fastholde og realisere projekterne i en tid med finanskrise og kommunale økonomiske begrænsninger. Det skyldes ikke mindst Fondens samarbejdspartnere: de lokale ildsjæle, foreninger, kommuner, arkitekter og entreprenører.