Aktivitetscenter til kirke, idræt og kultur

En gammel nedlagt fabriksbygning skal være nyt samlingssted for kirke, idræt og kultur i Sæsing i Vendsyssel

For første gang etableres der i Danmark et center, hvor aktiviteter til idræt, kultur og kirke ligestilles. Det usædvanlige samarbejde om at skabe et fælles sted til idræt, kultur- og fritidsaktiviteter samt kirke startede i 2007, da baptistkirken i Tårs købte en nedlagt fabrik i Sæsing, en lille landsby med et par hundrede indbyggere i midten af Vendsyssel i Nordjylland.

Byen omgivet af en række små og store landsbyer, og en fællesnævner for hele området er, at der er stor mangel på fritidsfaciliteter. Da den lokale baptistkirke fik behov for et større og mere tidssvarende sted til de kirkelige aktiviteter, inviterede menigheden andre lokale kræfter til at være med i visioner og drømme for et nyt fælles samlingssted som alle kunne have glæde og nytte af - og hvor alle brugere er ligestillede, så hverken kirke, kultur eller idræt har førertrøjen på, når centerets dagligdag skal diskuteres i centerets bestyrelse eller brugerråd.

Fleksibelt center

Den fælles indsats for et nyt samlingssted munder nu ud i et meget fleksibelt indrettet center til en række forskellige aktiviteter.

Fabrikkens tidligere lagerhal på 620 kvm omdannes til idrætssal med klatrevæg. Salens depotrum indrettes, så det samtidig kan bruges som scene, der kan ses både indefra og fra et skrånende område udenfor bygningen, hvor der etableres siddepladser i et åbent amfiteater. I den tidligere fabrikshal indrettes kultursal på 225 kvm. Derudover skal der bygges en ny toetagers tilbygning til børn og unge med musikøvelokale, opholdsrum og internetcafé. Udenfor bygningen anlægges en beachvolleybane, petanquebaner, shelters og en stor svævebane.

- Der er noget grundlæggende fornuftigt i, at et lokalsamfund på den måde tænker i at skabe en stor fælles helhed i stedet for en række mindre adskilte projekter med mindre kvalitet. Samtidig bliver det et godt eksempel på, hvordan et typisk mindre erhvervs- og industribyggeri fra 1970'erne kan omdannes til et lokalt samlingssted, siger Torben Frølich, direktør i Lokale- og Anlægsfonden.

Projektet, der er tegnet af arkitektvirksomheden Bundgaard & Kassow fra Hjørring, koster i alt 17,1 mio. kr. at opføre. Lokale- og Anlægsfonden støtter projektet med 2,5 mio. kr. Hjørring Kommune støtter med 550.000 kr. LAG Vendsyssel har støttet med 450.000 kroner. Projektet har også fået støtte fra Spar Nord Fonden og fra staten til projekteringsfasen. Der er lokalt rejst 6, 3 mio. kr. til projektet.