Dansk Byggeri: Arbejdstilsyn driver klapjagt

Arbejdstilsynets byggepladsaktion torsdag er urimelig klapjagt på de udførende - fokusér på de projekterende, lyder det fra Dansk Byggeri

Selvom Dansk Byggeri har en klar holdning om, at sikkerheden skal være i orden på byggepladserne, er man ved at være træt af, at Arbejdstilsynet i så høj grad fokuserer på de udførende virksomheders arbejde.

- Virksomhederne skal naturligvis overholde de krav, arbejdsmiljøloven stiller. Men jeg forstår ikke, at Arbejdstilsynet ikke gør mere ud fasen, hvor byggeriet planlægges og projekteres. Det er mens huset bliver tegnet, at ulykkerne og nedslidningen bliver bestilt på linje med antallet af badeværelser, siger arbejdsmiljøchef Mette Møller Nielsen, Dansk Byggeri.

Hun mener, at dagens aktion har karakter af en klapjagt på de 'sitting ducks', der er ude på byggepladserne.

- Lovgivningen siger, at de projekterende skal planlægge sikkerheden samtidig med, at de tegner huset. Derfor ville det være rart, hvis Arbejdstilsynet udviste ligeså stor nidkærhed for, at de projekterende overholder loven, som den nidkærhed vi ser på byggepladserne ved dagens aktion, siger Mette Møller Nielsen og fortsætter:

- Jeg taler på ingen måde for, at virksomheder, der er villige til at sætte sikkerheden over styr, skal gå fri. Men for mig at se, vil Arbejdstilsynets ressourcer være bedre givet ud, hvis man også forholder sig til det stadie i byggeriet, hvor problemerne kan løses inden de opstår.

Og det gælder ifølge Mette Møller Nielsen ikke kun de store byggeprojekter, men også det arbejde, som foregår ude på villavejene.

- Der er jo ingen grænser for, hvad de private bygherrer vil udsætte folk for, når de skal have istandsat deres private bolig. Markedet for det 'usikre' håndværk er umætteligt - og her er det ofte de udenlandske virksomheder, som har ondt i arbejdsmiljøet. Dem skal Arbejdstilsynet også tage sig af, siger hun.