Arbejdstilsyn

Små byggepladser sjusker med sikkerheden

Arbejdstilsynets landsdækkende kontrolaktion i går viste, at der er alvorlige problemer med sikkerheden på mange små byggepladser

Byggepladser sikkerhedstjekkes

I 2010 blev der anmeldt 4.522 arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen – i dag gennemfører Arbejdstilsynet uanmeldt kontrolaktion over hele landet

Dobbelt byggepladsaktion havde effekt

Muligt retsligt efterspil over for to byggepladser efter Arbejdstilsynets nye, opfølgende aktion tirsdag

Dansk Byggeri: Arbejdstilsyn driver klapjagt

Arbejdstilsynets byggepladsaktion torsdag er urimelig klapjagt på de udførende - fokusér på de projekterende, lyder det fra Dansk Byggeri

Byggepladsaktion gav 103 forbud

Arbejdstilsynet bebuder ny, snarlig aktion hvor man vil kontrollere de byggepladser, der har haft de største problemer med sikkerhed

Strengere krav til tagplader

Efter krav fra Arbejdstilsynet må to mand ikke længere lægge tagplader, der er over 650 x 3100 mm og vejer mere end 18 kilo

Skærpede regler for stilladser i det nye år

Nye regler om stilladsarbejde træder i kraft pr. 1. januar 2011, men skal realiseres gennem en treårig overgangsperiode

Mange byggepladser får løftet pegefinger

Arbejdstilsynet uddelte efter razzia 150 strakspåbud fordelt på 105 byggepladser - Dansk Byggeri beklager

Landsdækkende sikkerhedsaktion på byggepladserne

Arbejdstilsynet gennemfører i dag den fjerde landsdækkende aktion i 2010 over for byggepladserne - livsfarligt arbejde og udenlandsk arbejdskraft er i søgelyset

Sundt indeklima i skoler

Det er billigt for kommunerne at sikre et sundt indeklima i skolerne. Kun 12.500 pr. elev svarende til 2,5 procent af udgifterne til et barns skolegang er prisen ifølge beregninger foretaget af Alectia.