Rækkehuse for 160 mio. kr.

Dansk Boligbyg A/S starter opførelsen af 151 almene boliger i Stavtrup ved Århus - sikrede mod fremtidens energikrav i 2020

ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus, bygger nu 151 almene boliger som rækkehuse i en ny boligudstykning i Stavtrup, vest for Århus. Byggeriet sker i to etaper, og første spadestik til 1. etape blev taget onsdag den 16. marts. De første boliger tages i brug i april 2012. Opførelsen af de 91 almene boliger i 1. etape er lagt i hænderne på totalentreprenøren, Dansk Boligbyg a/s, Horsens, der desuden af bygherren er indstillet som vinder af totalentreprise-konkurrencen om opførelsen af de resterende 60 almene boliger i anden etape – og parterne ventes at skrive kontrakt i løbet af april.

De 151 familieboliger opføres som lavenergi byggeri efter BR 10. Byggeriet er fremtidssikret til de energikrav, der bliver stillet i 2015. Hver bolig bliver udstyret med eget ventilationsanlæg, der udskifter luften ½ gang i timen, og samtidig sikrer den billigst mulige opvarmning via genvinding.

Af de 60 almene boliger i 2. etape opføres de 20 som '+55 boliger' i ét plan – og som passivhuse. Det vil sige, at de energimæssigt opfylder de krav, der forventes at gælde fra 2020 – altså om ni år.

Byggeriet af de 151 almene familieboliger og tilhørende fælleshus adskiller sig ikke kun på energiområdet fra de fleste almene byggerier. Renovationen sker således efter den såkaldte Model Århus: Centralt nedgravede affaldssystemer, altså skjulte beholdere under jorden. Tømningen foretages via kran på renovationsvognen – og efter tømningen, opdelt i restaffald, papir og glas, sænkes de store fælles affaldsbeholdere ned i jorden igen.

Dansk Boligbyg samarbejder med arkitektfirmaet Luplau & Poulsen og ingeniørfirmaet Tri-Consult, mens bygherren ALBOA som rådgivere har tilknyttet Årstiderne (arkitekter) og Grontmij Carl Bro.