Isolering med skum øger risikoen for brandspredning

Brandfolkenes Organisation mener, at skumisolering øger risikoen for brand, ligesom den øger risikoen for, at ilden spredes

I en ny vejledning for bygningsreglementet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen tillade at isolere almindelige enfamilieshuse med skum. Men forslaget møder kritik fra flere sider – bl.a. Brandfolkens Organisation – for skumisolering øger både risikoen for brand, og gør branden farligere.

Ejere af enfamilieshuse får nu øget mulighed for at kunne bruge skum i stedet for sten- eller glasuld, når de isolerer huset udvendigt. Sådan hedder det i forslaget til et nyt bygningsreglement fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Forslaget har netop været i høring og møder kritik fra flere sider. Blandt andet fra Brandfolkenes Organisation, der mener, at skumisoleringen øger risikoen for brand, ligesom den øger risikoen for, at ilden spredes.

- Der er i forvejen mange faremomenter ved at trænge ind i en brændende bygning, og nu vil man yderligere åbne mulighederne for at bruge brandfarlig skumisolering uden på huse. Set med mine øjne er det den helt forkerte retning at gå, og i stedet burde materialet helt forbydes til den type anvendelse,”siger Tommy Kjær, næstformand i Brandfolkenes Organisation.

- Vi er klar over, at Erhvervs- og Byggestyrelsen siger, at skummet skal pakkes ind i et tyndt lag puds – og i øvrigt overholde nogle svenske regler. Disse regler bliver dog kritiseret og kan for eksempel ikke godkendes i EU som standard. Bundlinjen for os er imidlertid, at skumisolering brænder ekstremt nemt, og udvikler en særdeles giftig røg, og derfor udgør en fare for både beboere og brandfolk. De nye regler er simpelthen en svækkelse af sikkerheden, og vi frygter for større ildebrande, siger han.

Ilden kan brede sig hurtigt

Erhvervs- og Byggestyrelsen har tidligere på ugen forklaret til dr.dk, at så længe skumisoleringen pakkes ind i seks millimeter puds, mener styrelsen, at løsningen er forsvarlig. Men hos Brandfolkene frygter man hvad der sker, hvis der går hul i pudset, eller hvis pudsinddækningen ikke er lavet helt efter forskrifterne.

- Så længe alt går efter forskrifterne og planerne, er risikoen selvsagt mindre. Men der er jo noget, der hedder uheld – og et uheld kan for eksempel være, at der er nogen, der har spillet bold op af muren eller pudslaget ikke er påført korrekt - eller at pudset på anden måde er beskadiget, eller bliver beskadiget under branden. I sådanne tilfælde vil der kunne gå ild i huset udefra, hvorefter ilden kan brede sig til taget, og derefter står vi med en langt voldsommere brand. Det øger generelt risikoen for brandmanden og alt det, der opholder sig i bygningen, siger Tommy Kjær.