Anvisning på vugge til vugge-byggeri undervejs

Vugge til Vugge Danmark vil i samarbejde med tegnestuen 3XN udvikle en dansk byggeanvisning for bæredygtigt byggeri

Nye bygninger behøver ikke at skade miljøet. Faktisk kan de bidrage positivt til ressourcekredsløbet, hvis de designes efter de rigtige principper. Det er filosofien i Cradle to Cradle-princippet, som rådgivningsvirksomheden Vugge til Vugge Danmark nu i samarbejde med tegnestuen 3XN vil udvikle en dansk byggeanvisning for. Realdania støtter udviklingsarbejdet med 1,5 mio. kr.

Martin Fluri

Martin Fluri, direktør i Vugge til Vugge Danmark.

- Indtil nu har bæredygtigt byggeri mest haft fokus på at bygge med så lavt et ressourceforbrug som muligt. Men man kan også bygge bæredygtigt, sådan at bygningen indgår positivt i ressourcekredsløbet og skaber genbrug og forædling – og dermed også gavner miljøet på lang sigt. Princippet kendes internationalt som Cradle to Cradle (vugge til vugge) og har på det seneste også vakt stor interesse blandt mange aktører i dansk byggeri. Flere private virksomheder og offentlige institutioner er allerede godt i gang med at implementere Cradle to Cradle-principperne. Men der findes endnu ingen konkrete anvisninger på, hvordan man bygger efter dem i Danmark. Derfor er Vugge til Vugge Danmark i samarbejde med tegnestuen 3XN gået i gang med at udvikle en byggeanvisning for Cradle to Cradle, der kan anvendes i Danmark, siger Martin Fluri, direktør i Vugge til Vugge Danmark.

Anvisningen skal tage udgangspunkt i fire principper baseret på Cradle to Cradle-konceptet, nemlig 1) design af kredsløb, 2) brug af grøn energi, 3) brug af sunde materialer og 4) understøttelse af biodiversitet. Ved hjælp af et teststudie på et konkret byggeprojekt er det tanken at finde ud af, hvilke arbejdsprocesser og metoder, der understøtter de fire principper, sådan at anvisningen enkelt og klart konkretiserer, hvad man som bygherre eller rådgiver skal gøre, hvis man vil bygge ’Cradle to Cradle’. Byggeanvisningen forventes klar i slutningen af 2011, og resultaterne af udviklingsarbejdet vil også blive præsenteret på en konference på Dansk Arkitektur Center næste år.

Fakta

Cradle to Cradle er et produktions- og forretningskoncept udviklet af kemiprofessor Michael Braungart og arkitekt William McDonough. Konceptet kan anvendes på alt fra materialer og produkter til processer, bygninger og byer og handler om at designe vores levevis og moderne forbrugsgoder på en sådan måde, at affald bliver næringsstoffer for andre produkter og råmaterialer. Vugge til Vugge Danmark repræsenterer de to grundlæggeres Cradle to Cradle-koncept. Det er en værdibaseret rådgivnings- og designvirksomhed, der integrerer udviklingen af Cradle to Cradle-løsninger i den enkelte virksomhed med udvikling af innovationsplatforme i Danmark og internationalt.