Øko-mærke til bæredygtige bebyggelser

Øko-mærket skal ikke kun gælde fødevarer - bebyggelser skal også kunne certificeres, så man kan afgøre, om de er opført på en bæredygtig og miljøvenlig måde

- Et 'øko-mærke' på bebyggelser er den rigtige, grønne måde at tænke på. Her kan vi både gøre noget for vores økologiske krise og for vores økonomiske krise ved at udvikle en certificering for bæredygtige bebyggelser, der både kan skabe mere miljøvenlige byer og skabe nye arbejdspladser. Hvis vi kan finde på nye og innovative løsninger, kan vi eksportere dem til resten af verden, siger miljøminister Ida Auken (SF).

Derfor bliver det nu testet, hvilke kriterier en bebyggelse skal opføres efter for at kunne få et øko-mærke. Projektet, der er udviklet af Naturstyrelsen i samarbejde med Byggesocietetet, Dansk Industri og Green Building Council, skal vise, hvilke kriterier der skal være opfyldt for, at man kan lave en certificering for bæredygtige bebyggelser, der vil øko-mærkes. Testen vil ske på tre udvalgte byggeprojekter: Byudviklingsprojektet ved Bryggervej i Århus Kommune, området nord for Slotsbakken ved Kokkedal Station i Hørsholm Kommune og Tværhøjgård i Greve Kommune.

Skal tiltrække udenlandske investeringer

Målet er, at de bæredygtige bebyggelser skal resultere i grønnere byer, nye arbejdspladser og udenlandske investeringer i Danmark. Kriterierne vil omfatte en bred vifte af grønne tiltag. Det kan være energiforbrug, materialevalg, men også for eksempel støjniveauer, afledning af regnvand, livscyklusanalyser, afstandsforhold til institutioner og offentlige transportmidler og andre forhold, der mindsker behovet for transport.

En dansk certificering for bæredygtige bebyggelser kan være med til at tiltrække udenlandske investeringer, fordi mange internationale investeringsselskaber i dag kræver, at byggeprojekter er certificeret som bæredygtige – altså med et øko-mærke, før de vil skyde penge i dem.

I øjeblikket er der ved at blive lagt sidste hånd på en certificering af enkelt-bygninger, men ikke for samlede bebyggelser. I dag administreres certificering og kriterier af Green Building Council (DK-GBC) både hvad angår bygninger og bebyggelser i Danmark.