Klimaindsatsen skal drives af data

Aalborg Portland ansætter specialist i livscyklusanalyse, der skal dokumentere effekten af de mange tiltag til gavn for både Aalborg Portland og resten af byggesektoren

Aalborg Portland investerer årligt tocifrede millionbeløb i grønne projekter. Den indsats bliver nu styrket med en specialist i livscyklusanalyse, der skal dokumentere effekten af de mange tiltag til gavn for både Aalborg Portland og resten af byggesektoren, der byder Aalborg Portlands nye tiltag velkommen som et vigtigt bidrag til byggeriets grønne omstilling.

Aalborg Portland har alene siden 2014 investeret mere end en kvart milliard kroner i bæredygtighedstiltag, der blandt andet har sikret markante reduktioner i virksomhedens energiforbrug og erstattet mere end 30 procent af brændselsforbruget med alternative brændsler.

Men det er ikke kun fremstillingsprocessen hos Aalborg Portland, der gennemgår en løbende grøn forandring. Selve produktporteføljen er ligeledes under konstant udvikling. Senest med den nye cementtype Futurecem, der med et øget indhold af kalcineret ler fremfor kridt har et 30 procent lavere CO2-aftryk sammenlignet med konventionelle cementtyper. Futurecem forventes at komme på markedet i mindre skala i slutningen af 2020.

Udviklingen af nye, grønnere cementtyper er en kompliceret og langvarig proces med mange tests og beregninger, før en ny cementtype kan opnå standardisering og komme på markedet.

Blandt andet derfor har Aalborg Portland ansat en specialist i såkaldt livscyklusanalyse, som skal bidrage til at dokumentere effekten af bæredygtighedsprojekter såsom Futurecem ved at beregne miljøpåvirkningen gennem en samlet livscyklus – fra fremstillingen af cementen over støbningen af betonen til nedrivning og genbrug af restproduktet. Beregningerne danner efterfølgende grundlag for miljøvaredeklarationer, der dokumenterer byggematerialets miljøpåvirkning.

- Cement er hovedingrediensen i beton, som er verdens mest anvendte byggemateriale. Derfor indeholder nye produktgrupper som Futurecem et stort potentiale for miljøforbedringer over hele kloden. Dog må en reduktion i cementens miljøpåvirkning aldrig medføre en forringelse af betonens styrke og holdbarhed. Det er derfor kritisk, at vi kender de nøjagtige implikationer, når vi justerer på cementblandingen og fremstillingsprocessen, forklarer udviklingsdirektør Jesper Sand Damtoft fra Aalborg Portland og fortsætter:

- I den forbindelse er det vigtigt, at vi kan dokumentere effekten af vores nye produkter og andre miljøforbedrende initiativer – også i endnu højere grad, end vi allerede gør i dag. Det giver os mulighed for at fokusere indsatsen lige netop der, hvor vi opnår den største klimamæssige effekt. Der er dog tale om meget komplekse beregninger, hvor der skal tages højde for mange forhold over lang tid, og derfor har vi ansat Stefan Emil Danielsson, som har stor erfaring med livscyklusanalyse, industrielle symbiosesamarbejder og dokumentation af klimatiltag.

Hos Green Building Council Denmark, der arbejder for at fremme bæredygtighed i bygninger og det bebyggede miljø i Danmark, ser man positivt på Aalborg Portlands fokus på tilvejebringelse af data og fakta, som man mener vil komme hele byggesektoren til gode:

Det øgede fokus på byggematerialers miljøbelastning har også bevirket, at brancheforeningen Dansk Beton som de første i Danmark er på vej med et nyt softwareværktøj, der på baggrund af en såkaldt Life Cycle Assessment-model vil kunne måle det konkrete miljøaftryk for hvert enkelt betonprodukt. Også internationalt er cement- og betonbranchen i regi af Global Cement and Concrete Association (GCCA) på forkant og lancerer snart et værktøj tilsvarende det danske.

Viden og dokumentation skal udbredes

Den nyansatte livscyklusanalyse-specialist, Stefan Emil Danielsson, skal arbejde for Aalborg Portlands moderkoncern, Cementir Holding, hvor han bliver en del af koncernens Research and Quality Centre, der er beliggende i Aalborg og ledes af Jesper Sand Damtoft. Herfra skal han bidrage til at udbrede viden og dokumentation om bæredygtige cementtyper og miljøfordele ved industrielle symbiosesamarbejder til resten af den globale koncern.

Den videre udvikling af Futurecem frem mod lanceringen i slutningen af 2020 vil ligge højt på dagsordenen, hvor Stefans rolle ikke mindst bliver at udvikle og forfine miljøvaredeklarationer for Futurecem-produkterne, så deres reducerede miljøaftryk er fuldt ud dokumenteret for slutbrugerne.

 

- Indtil nu har den testede cement kun været fremstillet i forskningslaboratoriet, og vores miljøvaredeklarationer for Futurecem skal derfor forfines yderligere. Hos Aalborg Portland er vi således lige nu i gang med produktionsforsøg, som har til formål at undersøge, hvordan vi kan fremstille den nye cementtype i større skala på bedst mulig vis, og her skal Stefan være med til at bidrage til den proces, forklarer Jesper Sand Damtoft.

Hensigten med miljøvaredeklarationerne er at gøre det nemmere og mere overskueligt for kunderne at træffe oplyste og klimabevidste materialevalg. Herudover skal miljøvaredeklarationerne sammen med Dansk Betons nye værktøj bidrage til at understøtte betonbranchens ambitiøse plan om at nå en reduktion i CO2-udledning på 50 procent i 2030.

Om Livscyklusanalysespecialist Stefan Emil Danielsson

Stefan er civilingeniør med en kandidatuddannelse i miljøteknologi fra DTU og NTNU, som er Norges tekniske universitet. Han har desuden stor erfaring med cirkulær økonomi og kommer fra tilsvarende stillinger i Rambøll og Dansk SymbioseCenter, hvor han har bidraget med at analysere, dokumentere og udvikle modeller med henblik på at gøre livscyklussen mere bæredygtig.