3D-modellering af gigantisk globe

Til konceptudviklingen af Climate Planet i Aarhus har 3D-modelleringen været afgørende for udførelse af beregninger og produktionsgrundlag for bl.a. stål

En gigantisk jordklode har indtaget Aarhus som en unik skulpturel konstruktion i forbindelse med, at Aarhus er udnævnt til Europæisk Kulturhovedstad i 2017.

Konstruktionen er tillige lagret med globale vejrdata, indsamlet siden 1905, og kan vise Jordens klimaudvikling siden dengang og videre ud i fremtiden, hvis vi fortsætter vores nuværende udvikling.

Skabelsen af konstruktionen er lige så unik. I forbindelse med konceptudviklingen af Climate Planet har 3D-modelleringen nemlig været afgørende for udførelse af beregninger og produktionsgrundlag for stål, aluminium og PVC-dug.

Krav til præcision

Climate Planet-konstruktionen er 24 m i diameter og 19,9 m høj – lige så høj som en femetagersbygning. Overfladen er udført i PVC-dug, og den viser en tro kopi af Jorden. Konstruktionen er opbygget af samme type rig-systemer og teltdug, som store udendørs scenekonstruktioner.

– En kuglerund globus med en diameter på 24 m er principielt en simpel geometrisk konstruktion. Idet kuglekonstruktionen skal opføres i et stort antal komponenter, som skal kunne samles og skilles ad, så stilles der meget høje krav til præcision i fremstillingen, og det er opnået ved en 100 pct. komplet modellering af samtlige komponenter, hvilket har givet mulighed for at identificere bl.a. de krævede produktionstolerancer til de enkelte komponenter, siger Knud Hjortflod Nielsen fra 3D Structural Design ApS og fortsætter:

– I dette tilfælde har vi anvendt Tekla Structures til konstruktionsmodellering af stål, aluminium, ballast og PVC-dug, og der er udarbejdet komplette produktionsgrundlag for krumme aluminiumelementer, stålkonstruktioner, ballast og dobbeltkrumme PVC-overflader.

Behov for visualisering

FEM-programmet RFEM er blevet anvendt til udførelse af de statiske beregninger for aluminium og stål-konstruktionen, og desuden er der udført beregninger af tyngdepunkter, løfteanalyser m.m. Hele konstruktionen er beregnet efter både danske, europæiske og amerikanske normer, og konstruktionen er TÜV-godkendt for anvendelse i hele Europa.

Konceptudvikling medfører et stort behov for visualiseringer undervejs i processen, og desuden har der løbende været udveksling af modeller med forskellige medprojekterende og underleverandører.

Med et projekt af denne karakter, hvor fokus i høj grad er på det visuelle og færdige produkt, er det uhyre vigtigt, at der til enhver tid findes en komplet og opdateret 3D-model, som bl.a. giver mulighed for at udvikle og afprøve nye idéer til konstruktionen. Og med anvendelse af de rigtige 3D-værktøjer kan dette arbejde forløbe hurtigt og præcist i samarbejde med et antal involverede kreative partnere og leverandører, siger Knud Hjortflod Nielsen.