På jagt efter giftige stoffer

Kortlægning af forurenede bygningsmaterialer er eksploderet inden for de seneste år
Tekst: 

I Gladsaxe er et nyt boligprojekt på Vadstrupvej på vej, som en del af Bagsværd Bypark. Inden der kan bygges, skal der dog først rives ned for at give plads til nyt. Og det kræver, at de gamle bygninger bliver undersøgt for indhold af forurenede bygningsmaterialer.

Bygningsscreeninger afslører, om ældre bygninger indeholder asbest, PCB, bly eller andre miljøfremmede stoffer og materialer, som kan udgøre en miljø- og sundhedsmæssig risiko. Gør de det, skal bygningerne saneres, inden nedrivning eller renovering kan påbegyndes.

Stærk vækst i undersøgelser

Hos Rådgivende Ingeniørfirma Jord-Miljø A/S har man de seneste år oplevet en eksplosion i undersøg­elser af gamle bygninger. Firmaet undersøg­er både bygninger til nedrivning og til renovering. Ud over boligprojektet i Gladsaxe er de også ved at undersøge gamle pakhuse på Kvæsthusgade i København, som skal renoveres. Også på Amager Strandpark og Islands Brygge skal gamle industribygninger lade livet for at give plads til nye boligområder.

– Vi støder mest på PCB og bly. F.eks. bly i maling og gulve og PCB i fugemasser, gulve og vægge, fortæller administrerende direktør Anders Søvsø fra Jord-Miljø A/S. Det er stoffer, som de også er stødt på både i Gladsaxe, København og Amager.

Jord-Miljø A/S udfører screeningsundersøgelser af bygninger, så der er styr på de miljøfremmede stoffer/materialer, før udbudsmaterialet sendes ud. Firmaet fører ligeledes ofte tilsyn med nedrivningsarbejderne.

De miljøfremmede stoffer skal frasorteres det øvrige byggeaffald ved selektiv nedrivning eller afrensning og bortskaffes efter anvisning fra kommunen. Samtidig stiller Arbejdstilsynet særlige krav til arbejdsmiljøet ved håndtering af de forurenede materialer.

Markant udgift

De giftige materialer blev hovedsageligt brugt i byggebranchen fra 1950 til 1977. Og selv om de ikke benyttes længere, så florerer de fortsat ofte i den ældre bygningsmasse og kan være med til markant at forøge udgiften til renovering eller nedrivning af en bygning.

– Der er stadig en stor bygningsmasse, som indeholder miljøfremmede stoffer, og mange af disse bygninger ligger på attraktive byggegrunde, f.eks. i havneområder, fortæller Anders Søvsø fra Jord-Miljø A/S og fortsætter:

– Kravet om at undersøge bygninger for miljøfremmede stoffer er relativt nyt, men de fleste bygherrer og entreprenører er i dag klar over problemstillingen. Men for mange bygherrer, som har handlet ejendom, inden der var lovfaste krav om undersøgelser, kan der muligvis vente en ubehagelig ekstraudgift til nedrivning eller renovering, som oprindeligt ikke har været indregnet i projektet.