Stort genanvendelsespotentiale for træ

Miljøstyrelsen vurderer, at der i Danmark er mindst 100.000 tons genanvendeligt træaffald i rene fraktioner, som ikke bliver genanvendt

Træ som materiale har gode forudsætninger for at indgå i den cirkulære økonomi. Alligevel vurderede Miljøstyrelsen i 2014, at der i Danmark er mindst 100.000 tons genanvendeligt træaffald i rene fraktioner, som ikke bliver genanvendt og yderligere mindst 100.000 tons genanvendeligt træaffald i blandende fraktioner, der potentielt kunne genanvendes. En arbejdsgruppe under netværk for højhuse i træ tager emnet op.

Innovationsnetværket InnoBYG faciliterer en arbejdsgruppe under Netværk for højhuse i træ, som ledes af Teknologisk Institut. Et af de emner, som netværksgruppen beskæftiger sig med er Design for Disassembly (DfD), og formålet er at understøtte udviklingen og de fordele træ har som materiale, når vi taler cirkulær økonomi.

- Design for Disassembly (DfD) er et begreb der dækker over at designe produkter så de enkelte dele efter endt brug kan adskilles igen for at lette affaldshåndteringen og forøge mulighederne for genbrug og genanvendelse af materialer. Det stigende politiske og samfundsmæssige fokus på cirkulær økonomi forudsætter genanvendelse af materialer for at lette presset på jordens ressourcer. DfD er derfor et centralt begreb for hele den cirkulære økonomi, forklarer Peder Fynholm, leder af netværksgruppen om træ i InnoBYG og specialist i træ på Teknologisk Institut.

Fornybare materialer skal også cirkuleres

At træ har nogle klare fordele, når det handler om DfD, er Peder Fynholm ikke i tvivl om og målet med netværksgruppen er bl.a. at gøre træ til et naturligt valg, også når der bygges i højden i Danmark. Derudover har netværket nedsat flere arbejdsgrupper, der arbejder med forskellige konkrete emner og problemstillinger i forhold til fleretagers træbyggerier. Deriblandt en arbejdsgruppe, der arbejder med ’Design for Disassembly’.

-Som byggemateriale har træ utroligt gode forudsætninger for genanvendelse. Træ bliver ikke støbt eller svejset på byggepladsen, men samles ofte med søm, skruer og beslag. Er samlingerne udført med lidt omtanke, kan de adskilles igen. Hvis adskillelse ikke er mulig kan træemner med enkle værktøjer afkortes, så rene genanvendelige fraktioner er tilgængelige. Det er her, DfD kommer ind i billedet. Hvis byggeriet i højere grad er designet til adskillelse, kan andelen af genanvendelse af træ i byggeriet forhåbentlig stige, og det uudnyttede potentiale som Miljøstyrelsens rapport viste, kan blive indfriet, siger Peder Fynholm og fortsætter.

-Selv om træ er et fornybart materiale så giver genbrug og genanvendelse rigtig god mening. Træ er et fantastisk materiale, der fra naturens side ”fremstilles” ud fra råmaterialerne vand og CO2. CO2 tages fra atmosfæren, og træ modvirker derfor drivhuseffekten, når det gror. Til fremstilling af 1 kg træ lagres – afhængig af træarten – ca. 1,8 kg CO2 fra atmosfæren altså en betydelig andel. Til sammenligning udleder eksempelvis stålproduktion ca. 1,8 kg CO2 per 1 kg stål. Efter fremstilling kan træet enten anvendes til byggematerialer eller andre produkter, hvorved CO2 lagres, eller træet kan anvendes som CO2-neutral energikilde ved forbrænding", forklarer Peder Fynholm og understreger, at der er mange konkurrerende anvendelser af træ, fx byggematerialer, energi, papir, møbler og at genbrug og genanvendelse er vigtig for at opnå en effektiv ressourceudnyttelse.