Alfa Development bag nye boliger i Malmø

Malmø Kommune har valgt ALFA Development Ɵl at stå for udviklingen af 6.500 kvm boliger som en del af et større udviklingsprojekt i Malmø-bydelen Hyllie

Malmø Kommune har valgt ALFA Development Ɵl at stå for udviklingen af 6.500 kvm boliger som en del af et større udviklingsprojekt i Malmø-bydelen Hyllie.

Ambitionen er at afprøve forskellige nye løsninger lige fra valg af materialer og CO2-belastning Ɵl social inklusion og respekt for natur og biodiversitet. Malmøforstaden Hyllie er i stærk vækst som en svensk pendant Ɵl Ørestaden i København. Tæt op af områdets store, nye park Hyllievångsparken, har Alfa Development sikret sig reƩen Ɵl at opføre 6.500 kvm boliger.

Malmø Kommunes ambition er at skabe et modelprojekt for klimasmarte løsninger i den nye bydel.

”Udviklingen af området ved Hyllievångsparken giver os mulighed for at sætte en bred vifte af vore klima[1]og biodiversitetsløsninger i spil. Vi har foreslået et kvalitetsprojekt, der kombinerer det bedste af dansk arkitektur med stærk svensk byggefunkƟonalitet og i deƩe Ɵlfælde med den ekstra finesse at hele byggeriet er inspireret af den japanske byggeteknik Shigushi*. Desuden har vi som alƟd et stort fokus på at integrere natur og biodiversitet i projektet”, siger Andreea Kaiser, ejer og Group CEO i ALFA Development.

Projektet bringer ikke bare et miljøfokus i spil som en del af planlægning, design og udførelse, men tænker også ressourcer og natur ind eŌer ibrugtagning. Blandt andet er der planer om at involvere studerende fra Lunds Tekniske Højskole i at bygge en legeplads af genbrugsmaterialer. Og for de mindre børn på de lokale skoler er der planer om at involvere dem i et frøindsamlings- og beplantningsprojekt på området som en del af ALFA Developments strategiske fokus på biodiversitet i firmaets projekter. Hyllievångsparken lægger meter Ɵl ALFA Developments vækststrategi.

Det nye projekt i Sverige er et viggt element i Alfa Developments vækststrategi, som målreƩer sig mod by og boligudvikling i metropolregionerne omkring København og Aarhus i Danmark sammen med udviklingsakƟviteter i Storstockholm og Skåneregionen i Sverige.

”Hyllie-projektet understøƩer vores vækststrategi. Vi er på udkig eŌer projekter, hvor vi kan udfolde vores vision om at bygge boliger af høj kvalitet specielt målreƩet mod middelklassen. Vi ønsker at skabe projekter, der kombinerer menneskers livskvalitet med respekt for miljø, natur og biodiversitet. Dette er grundelementerne i vores by- og boligudvikling og matcher i dette tilfælde perfekt Malmø Kommunes ambitioner,” siger Andreea Kaiser, ejer og Group CEO i ALFA Development.

Projektet i Hyllie er en naturlig fortsættelse af Alfa Developments engagement i Malmø-området, hvor virksomheden har gennemført adskillige projekter i de seneste år. Blandt projekterne er tre byggerier på godt 20.000 kvm på havnen i Limhamn. Det seneste projekt, Karnaphuset, står netop nu klar til indflytning for 70 familier.