bæredygtige boliger til Lisbjerg

​​​​​​​CASA har købt byggefelt B10 i Lisbjerg udenfor Aarhus for at skabe en helt ny bydel med fokus på bæredygtighed, fællesskaber og mangfoldighed

CASA har købt byggefelt B10 i Lisbjerg udenfor Aarhus for at skabe en helt ny bydel med fokus på bæredygtighed, fællesskaber og mangfoldighed. Bydelen kommer til at rumme mere end 100 boliger, når den står klar i 2024.

CASA er godt i gang med at forvandle det aarhusianske landkort. På den gamle trælast tæt på Godsbanen bygger CASA et helt nyt bolig- og erhvervsområde med fokus på genanvendelse og bæredygtighed. Lidt udenfor Aarhus kommer der også snart gang i byggekranerne. CASA har nemlig købt byggefelt B10 i Lisbjerg for at udvikle det til et helt nyt bæredygtigt boligområde med 100+ lejligheder og rækkehuse.

”Lisbjerg er et af Danmarks største udviklingsområder lige nu, som fuldt udbygget kommer til at rumme 25.000 indbyggere og flere tusind arbejdspladser. Vi er glade for at være med i udviklingen fra dag ét og har store ambitioner for projektet. Vi starter lokalplanprocessen op i foråret og forventer at gå i jorden i sommeren 2023,” siger Torben Modvig, CEO i CASA.

Bæredygtige boliger med fokus på fællesskab

Det nye byområde udvikles i samarbejde med Norconsult arkitekter og består i det fremlagte forslag af tre gårdrum, der er samlet som et trekløver med en grøn kile som stilk. De tre gårdrum forbindes med et loop af stiforbindelser. Derudover vil der blive etableret et fælles bytorv, hvor der kan afholdes loppemarkeder, fællesspisning eller sommerfester. Boligerne bliver certificeret med DGNB-Guld og vil blive bygget med materialer, som let kan tages ned og genbruges.

Det endelige projekt udformes i samarbejde mellem CASA, Norconsult og Aarhus kommune.

Mangfoldige boformer

Det kommende boligområde får ikke kun fokus på bæredygtighed. Selve udformningen af den nye bydel skal også designes til at fremme naboskab og samvær mellem beboerne. Hvert enkelt gårdrum skal have sit eget tema, så man bliver inspireret til at besøge de andre gårdrum og lære nye folk at kende.

”Området designes med en mangfoldighed af bæredygtige boformer, der bliver blandet på kryds og tværs, så børnefamilier, seniorer og unge studerende kan finde et hjem i samme område. Byrummene er indrettet, så der kan opstå tilfældige møder mellem naboerne, der fremmer fællesskab. Vi glæder os til at få skabt endnu en inspirerende bydel i Aarhus,” slutter Torben Modvig.

Lokalplanprocessen starter i foråret 2022. Der er byggestart i sommeren 2023 og forventes færdigt i efteråret 2024.