Aktører: digitalisering må i fokus efter stigende byggepriser

Eksplosive prisstigninger på byggematerialer øger vigtigheden af at entreprenørvirksomheder fokuserer på digitalisering af dokumentation og kvalitet

Eksplosive prisstigninger på byggematerialer øger vigtigheden af at entreprenørvirksomheder fokuserer på digitalisering af dokumentation og kvalitet.

Som konsekvens af de tårnhøje priser på materialer har den nuværende markedssituation skabt et stigende pres på alle virksomheder i byggebranchen – fra bygherre til totalentreprenør og fagentreprenør. Prisstigningerne øger den gennemsnitlige værdi af det ekstraarbejde, der udføres på byggerier, og derved er der mere på spil, når der potentielt opstår uoverensstemmelser mellem parterne. Derfor er øget fokus på ordentlig dokumentation vigtigere end nogensinde før - især ift. ekstraarbejde. Covid-19-pandemien og krigen i Ukraine har haft konsekvenser for store dele af samfundet, og ikke mindst for byggeriet. Byggebranchen oplever store udfordringer i form af ekstreme prisstigninger og problemer med materialeleverancer, hedder det i en meddelsle fra IT-virksomhed Inspectly.

“I det seneste år har vi set en prisstigning på ca. 15 % på de materialer, vi bruger i vores arbejde” fortæller Kasper Allerman, regionsdirektør i Midt- og Nordjylland for Eurodan-huse.

Byggebranchen har i den seneste tid oplevet et stigende antal konkurser, og derfor bør der være et stadig stigende fokus på at opretholde likviditet. To vigtige elementer her er at fakturere på de rette tidspunkter i løbet af byggefasen samt at håndtere indkøb af byggematerialer på effektiv vis. Disse områder er relevante både for kontraktarbejde, samt for ekstraarbejde. De seneste år har byggebranchen endvidere været kendetegnet ved en skærpet konkurrence, hvilket har presset entreprenører til at skære deres tilbud helt ind til benet.

Som en konsekvens heraf er den gennemsnitlige værdi af ekstraarbejdet på en byggesag steget yderligere. Sammen med de stigende priser på byggematerialer har dette gjort, at styringen af ekstraarbejde er blevet en stadig vigtigere del af et byggeprojekt. Det er således blevet altafgørende at have styr på sit ekstraarbejde. Både i forhold til dokumentationen af, hvad der er aftalt, samt at der er rettidig opfølgning og godkendelse heraf.

“Det er mere reglen end undtagelsen, at der i byggeprojekter viser sig behov for ekstraarbejde. Den seneste tids prisstigninger betyder, at der gennemsnitligt, alt andet lige, vil være en større økonomi på spil omkring ekstraarbejde. Derfor bliver effektivt styring, opfølgning og dokumentation af ekstraarbejde mere og mere vigtigt – både for store som mindre virksomheder” fortæller Torben Kovaltsenko Jørgensen, direktør hos IT-virksomheden Inspectly.

Advokatfirmaet HjulmandKaptain understreger vigtigheden af at have styr på sin dokumentation. “Fra et juridisk synspunkt er det nødvendigt for en entreprenørvirksomhed at have styr på, hvad der er blevet aftalt mellem eksempelvis en bygherre og entreprenør – både oprindeligt og under udførelsen” siger Casper Gammelgaard, advokat og ejerpartner hos HjulmandKaptain.

“At benytte sig af et IT-system til korrekt dokumentation af eksempelvis aftalesedler er til fordel for begge parter fra både en praktisk, økonomisk og juridisk vinkel. Dette hjælper parterne med at underbygge deres argumenter i tilfælde af, at der skulle opstå tvister, og i mange tilfælde også til helt at forebygge dem” tilføjer han.

“Vores nye modul til håndtering af aftalesedler hjælper entreprenører i byggebranchen med at håndtere deres aftalesedler på ekstraarbejde. Modulet giver vores kunder et værktøj til at dokumentere ekstraarbejdet, ligesom det tilbyder journaliseringsfunktioner, der gør dig i stand til at følge historikken på en aftaleseddel (revisionsstyrring) og dermed, hvad der løbende har været aftalt. Endvidere giver modulet dig et stærkt overblik over, hvad du som entreprenør har af godkendte og ikke-godkendte aftalesedler – både i antal og i økonomi. Vores mission med modulet er at klæde entreprenøren bedre på ift. både overblik og dokumentation af aftalerne – alt sammen for at sikre en bedre økonomi på den enkelte sag” fortæller Torben Kovaltsenko Jørgensen.

Det er essentielt at være parat til omstilling Eurodan-huse, der er et af Danmarks mest velkendte byggefirmaer og en af Inspectly’s kunder, har også kunnet mærke presset fra byggebranchens nuværende situation. Kasper Allerman fra Eurodan-huse siger:

“at have styr på dialogen og aftalerne i byggeriet har aldrig været vigtigere end nu. Det er i alles interesse, at der er styr på dette. Samtidig er det dog også vigtigt at have en kultur i virksomheden, hvor folk er klar på at tilpasse sig en virkelighed i forandring. Hvis vi ikke har organisationer i dag, som er omstillingsparate, så kan man ende med at stå overfor meget store udfordringer, nu hvor tingene ændrer sig så hurtigt, som vi har set i år.”

“Markedet ændrer sig i et tempo, vi aldrig før har set. De erfarne folk i branchen har ikke tidligere oplevet noget lignende, og det har Eurodan-huse heller ikke. Vi kommer selvfølgelig igennem situationen, men der skal bruges meget tid på at finde nye løsninger, der kan adressere de aktuelle udfordringer, og det skal man samtidig også have en organisation, der er parat til” tilføjer Kasper Allerman