Nyt digitalt værktøj gør op med årtiers byggepraksis

Der rådgivende ingeniører Peter Jahn & Partnere har lanceret det digitale værktøj Plando, der skal spare ejendomsbranchen for over en mia. kr.

Siden tidernes morgen er driften og vedligeholdelsen af ejendomme blevet udført på den samme, administrativt tunge måde. Men det vil den rådgivende ingeniørvirksomhed Peter Jahn & Partnere nu gøre op med ved hjælp af deres nye, digitale værktøj Plando. Værktøjet vurderes til at kunne spare dansk ejendomsbranche for godt 1,1 mia. kr. og miljøet for mere end 90.000 tons CO2-udledning om året.

Energiforbedring af Danmarks godt 100.000 etageejendomme står højt på regeringens ønskeliste, når det kommer til at mindske byggebranchens og dermed Danmarks samlede CO2-udledning. Energiforbedringer er dog en kostelig affære og uden krav om dokumentation for CO2-udledning og økonomisk incitament for forbedring af ejendomme, har den grønne omstilling på det milliardstore renoveringsmarked svære kår. Det vil den rådgivende arkitekt- og ingeniørvirksomhed Peter Jahn & Partnere, som årligt rådgiver flere hundrede bygningsejere af større etagebyggerier, nu gøre noget ved og introducerer det digitale planlægningsværktøj Plando. Et værktøj, der kan spare ejendomsbranchen for op mod 1,1 mia. kr. om året og reducerer etageejendommenes CO2-udledning med mere end 90.000 tons, svarende til godt 8% af de danske etageejendommes samlede CO2-udledning.  

Med Plando kan en bygningsejer, administrator eller anden aktør nu på en simpel måde opstille flere såkaldte renoveringsscenarier, som gør det mere intuitivt og enkelt at vurdere, hvilken kombination af ejendomsforbedringer der er billigst, mindst klimabelastende og som tilskriver en ejendom den størst mulige værdi. Værktøjet skal altså anskueliggøre de forbrugs- og CO2-besparelser samt den værdi ejendomme tilskrives over tid, når der investeres tungt i energiforbedringer. Og investeres, det skal der, hvis man spørger partner i Peter Jahn & Partnere, Martin Nielsen:

- Ejendomsbranchen er enormt prisdrevet, og energiforbedringer er dyre. Derfor er det afgørende for den grønne omstilling af renoveringsbranchen, at vi giver bygningsejer eller -administrator mulighed for at lægge en ambitiøs strategi for deres ejendomme tidligt i planlægningsfasen, som giver det nødvendige overblik over både klima og økonomi, forklarer Martin.

Når byggeriet vinder, vinder miljøet

Når en bygningsejer eller -administrator i dag skal vurdere, om der skal udskiftes fx tag, vinduer eller varmecentral på én eller flere ejendomme, foregår det typisk i nogle tunge, tekniske dokumenter, der ikke giver mulighed for at vurdere flere mulige løsninger og som ikke beregner energibesparelser eller CO2-reduktioner. Dermed kan man heller ikke beregne økonomiske besparelser og den værditilvækst, man kan opnå over tid ved at renovere klimavenligt. Det kan give anledning til dyre, kortsigtede løsninger, der skal udskiftes af flere omgange, hvilket belaster miljøet i unødvendigt høj grad.

- Hvis vi skal mindske renoveringsprojekters CO2-aftryk og skabe økonomisk incitament for den grønne omstilling i byggebranchen, så kræver det, at vi gør det nemt for bygningsejer eller bygningsadministrator at sammenligne renoveringsscenarier, som kigger 30 til 50 år frem i tiden. Kun på den måde, kan man vurdere, hvilke forbedringer, der kan betale sig økonomisk og klimamæssigt over tid. Og det er dét, der er det springende punkt, som i sidste ende afgør, om energiforbedringer af høj standard vælges til fra starten. Den udfordring kan Plando hjælpe med, fortæller Martin.

Bygninger, broer og veje står for godt 30% af Danmarks samlede CO2-udledning og ifølge regeringens klimapartnerskab for bygge- og anlægsbranchen, så kommer 40 % af Danmarks energiforbrug og 23 % af CO2-udledningen alene fra energiforbruget i bygninger. En reduktion af renoveringsbranchens CO2-aftryk er dog kun en del af svaret, mener Martin: 

-  Klimaoptimering af etageejendomme ved hjælp af digitale værktøjer er afgørende for den grønne omstilling. Der er dog lang vej mod 2030-målsætningen om at reducere landets CO2-udledning med 70%. Det kræver både lovgivning på området, men også flere skarpe initiativer fra erhvervslivet. Så imens vi venter på politikerne, må branchen gå forrest, afslutter Martin.