Boligforeninger indstillet til pris for renovering

I et årti er Renoverprisen blevet givet til Danmarks bedste renoveringsprojekter – og igen i år er Himmerland Boligforening blandt de indstillede bygherrer.

I et årti er Renoverprisen blevet givet til Danmarks bedste renoveringsprojekter – og igen i år er Himmerland Boligforening blandt de indstillede bygherrer.

”Vi er sluppet igennem det første nåleøje med to projekter, nemlig Henning Smiths Vej i Aalborgs vestby og Fyrkildevej i det østlige Aalborg. Realdania og Grundejernes Investeringsfond, der i sin tid stiftede prisen, ønsker at anerkende renoveringsprojekter, der er med til at vise vejen for, hvordan vi bedst løser den store samfundsmæssige opgave at få opdateret den eksisterende bygningsmasse. Vi er glade for, at Henning Smiths Vejs er blandt de indstillede projekter – og at man med hensyn til eksempelværdi hæfter sig ved, at renoveringen er gennemført med respekt for både historien og beboerne i de omfattede afdelinger”, siger direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening. Og han uddyber:

”Målet har været at gennemføre en gennemgribende modernisering samtidig med, at huslejen bliver holdt på et lavt niveau og den øvelse er lykkedes. Samtidig med at vi har udført en nødvendig modernisering uden store omkostninger for beboerne, har projektet bidraget med øget diversitet gennem lejlighedstyperne, hvilket gør det nemmere at skabe en mere blandet by.”

Om det andet indstillede renoveringsprojekt siger Ole Nielsen:

”Fyrkildevej var et udsat boligområde, som gennem årene havde fået et dårligt ry og kun de færreste havde et ønske om at flytte ind. Der var begrænset udbud af lejlighedstyper, dårlig tilgængelighed for ældre og handicappede, miljøfarlige stoffer i del af byggematerialerne, kulde, træk og lugtgener mellem lejemålene – og i det hele taget et generelt nedslidt boligområde. Der var med andre ord nok at tage fat på og det har vi gjort med renoveringen af Fyrkildevej.”

I beskrivelsen af eksempelværdien i indstillingen hedder det, at afdelingen på Fyrkildevej med sine flere end 400 boliger er et mønstereksempel på en ambitiøs plan for et meget stort område i Aalborg – og man anser det for at være et eksempel på, at også boliger der ikke umiddelbart udstråler værdi, kan og bør bevares både af hensyn til beboerne og klimaet.

”Renoveringen af afdelingen på Fyrkildevej er en væsentlig del af et samlet projekt med navnet ’Kildeparken 2020’, hvor vi har gennemført særdeles omfattende opgraderinger af omkring 1.100 boliger på Blåkildevej, Fyrkildevej og Ravnkildevej i det østlige Aalborg”, fortæller Ole Nielsen. Og han fortsætter:

”Ud over meget konkret at sikre attraktive boliger til fornuftige priser mange år frem handler renoveringsprojektet – og altså dermed også indsatsen på Fyrkildevej – om at skabe og videreudvikle den blandede by. Ved at tænke bebyggelse på en ny måde skaber vi en levende og oplevelsesrig bydel med gode boliger, arbejdspladser, uderum, veje og service- og fritidsfaciliteter. En ny bydel, der er et afgørende løft både for det østlige Aalborg og for byen som helhed.”

Himmerland Boligforening var finalist i forbindelse med den landsdækkende Renoverprisen i 2016 – og har inden for de seneste 10 år vundet et væld af lokale, nationale og internationale priser for såvel velgennemførte renoveringer som nybyggerier. 

 

Fakta om priser gennem et årti

2012: Aalborg Kommunes Arkitekturpris (Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej)

2013: Aalborg Kommunes Arkitekturpris (ungdomsboligerne Kvadratet)

2014: Aalborg Kommunes Arkitekturpris (ungdomsboligerne Henius House)

2015: Aalborg Kommunes Arkitekturpris (ungdomsboligerne Larsen Waterfront)

2015: Betonelementprisen (ungdomsboligerne Henius House)

2015: Årets Byggeri i Danmark (Sallingsundvej og Tambosundvej)

2016: Aalborg Kommunes Arkitekturpris (Magisterparken og Sallingsundvej)

2016: Architecture of Necessity (Sallingsundvej og Tambosundvej)

2016: Renoverprisen - finalist

2017: Aalborg Bæredygtighedspris

2017: Aalborg Kommunes Arkitekturpris (ungdomsboligerne Nyhavn)

2019: Byplanprisen sammen med Aalborg Kommune

2019: Bygherreprisen

2021: Aalborg Kommunes Arkitekturpris (Tornhøjgårdparken, Teatergården og Taffeltårnet på Spritten)